1/2024

Město Vsetín si vyžádá veškeré informace a poté se rozhodne, zda podpoří projekt nového ZEVO či nikoliv

| autor: Město Vsetín0

Město Vsetín si vyžádá veškeré informace a poté se rozhodne, zda podpoří projekt nového ZEVO či ni

Prostřednictvím dopisu bude požadovat i sdělení řady důležitých informací, zejména jaký bude mít projekt v případě realizace vliv na životní prostředí, dopravu a cenu tepla a odpadu.

„Jde o významnou investici na území Vsetína, máme proto právo se v zájmu našich obyvatel ptát na mnoho věcí. Získané podklady podrobíme důkladné odborné analýze a poté se rozhodneme, jaký radnice zaujme postoj k záměru vybudovat spalovnu,“ prohlásil starosta Jiří Růžička. Zopakoval, že v případě takto zásadního tématu nevylučuje ani vyhlášení místního referenda, jehož prostřednictvím by se ke stavbě spalovny vyjádřili i samotní Vsetíňané.

Spalovnu chce postavit soukromá společnost Zásobování teplem Vsetín a to na místě své současné plynové kotelny za sběrným dvorem u Kauflandu. Dle informací, které dosud zveřejnila, by stavba měla být hotová již v roce 2021.

V současnosti probíhá mimo jiné zjišťovací řízení EIA, které má zhodnotit veškeré vlivy budoucí spalovny na životní prostředí. „Závěry tohoto zjišťovacího řízení budou pro naše další rozhodování zcela zásadní, stejně jako názory občanů,“ nezastírá místostarosta Vsetína Pavel Bartoň, do jejichž kompetencí patří mimo jiné životní prostředí.

%pst%

Snaha vybudovat spalovnu souvisí s chystaným zákazem skládkování směsného komunálního odpadu. Ten by měl podle návrhů začít platit od roku 2030 a uloží městům a obcím povinnost zajistit vyšší míru recyklace a využití odpadů.

Současná právní úprava, ve které je stanoven konec skládkování v roce 2024, však stále platí. Ty druhy odpadů, které nelze recyklovat, bude nutné přednostně nabídnout k energetickému využití. 

„Jde o velmi složitou záležitost, kterou je potřeba s předstihem řešit, byť v současnosti patříme k městům s nízkou produkcí komunálního odpadu a v přepočtu na osobu jsme lepší než rakouská města. Legislativa je však neúprosná a odpady jsou velkým tématem. Určitě se budeme ptát i v jiných městech, jak hodlají dopady zákazu skládkování odpadu řešit,“ ujistil starosta Vsetína.

Podle Ministerstva životního prostředí, které má odpadové hospodářství ve svých kompetencích, musí Česká republika již v roce 2025 recyklovat svůj komunální odpad z 55 procent. V současnosti se to daří pouze z 38 procent. 

Dle návrhu ministerstva by mělo dojít ze strany státu k razantnímu zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP