1/2024

Měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji

| zdroj: Středočeský kraj0

Měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji

Jedná se o stanice Kladno – Stehelčeves, Kladno – Buštěhrad a Kladno – Vrapice, které provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Dále Středočeský kraj přispívá také na krytí provozních nákladů měřících stanic v Mladé Boleslavi a Berouně, jejichž provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav.

Vzhledem ke skutečnosti, že je v kraji stále celá řada lokalit, kde neprobíhá měření ovzduší a údaje jsou nahrazovány pouze modelovými daty, rozhodla se Rada kraje v roce 2017 schválit projektový záměr a podat žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí v rámci akce „Pořízení mobilního monitorovacího zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji“.

„Prioritou Středočeského kraje je měření polétavého prachu, tedy částic PM10, a benzo(a)pyrenu, neboť v porovnání s jinými kraji České republiky vykazují střední Čechy největší množství těchto znečišťujících látek," připomněl náměstek středočeské hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Ve výše zmíněném projektu byly pořízeny dva mobilní vzorkovací systémy, které jsou provozovány subjektem s platnou certifikací, včetně zajištění následných chemických analýz. Tímto je zajištěna potřebná kvalita výsledků pro nahrání a dalšímu zpracování do Informačního systému kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu.

Oba vzorkovací systémy jsou podle potřeb Středočeského kraje a ČHMU přesouvány do různých lokalit, na kterých jsou provozovány nejméně po dobu jednoho roku, což byla jedna z podmínek přidělení dotace. „Prioritní jsou oblasti, které se vyznačují dlouhodobým překračováním imisních limitů, průmyslovým a dopravním zatížením," zdůraznil Miloš Petera.

„Na základě podnětů občanů města, ale především překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren, byla vybrána jako první varianta město Čelákovice," uvedl dále náměstek hejtmanky. „Z předběžných výsledků měření za první tři čtvrtletí 2019 vyplývá, že na imisní zátěži mají převážně vliv lokální topeniště ve městě Čelákovice. Z hlediska kalendářního roku 2019 budou rozhodující pro imisní analýzu měření znečišťujících látek za měsíce listopad a prosinec," upřesnil ještě Miloš Petera.

Pro rok 2020 byla z důvodu imisní zátěže z průmyslu a dopravy, modelových dat a žádosti Sdružení obcí a spolků Koridor D8 vybrána jako vhodná lokalita obec Úžice u Kralup nad Vltavou.

Foto: kr-stredocesky.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA