2/2023

Likvidace komunálního odpadu plazmovým zplyňováním

| autor: redakce0

Likvidace komunálního odpadu plazmovým zplyňováním

Závod na zpracování komunálního odpadu je ve vlastnictví dvou měst - Mihama a Mikata, které jsou ve vzájemné blízkosti. Svozovou oblast definuje lokalita mezi těmito městy.

Zařízení v dané lokalitě zpracovává prioritně směsný komunální odpad, ale je schopno rovněž řešit i problematiku nakládání s jiným typem odpadu – ČOV, bioodpad, velkobjemový odpad.

Celý areál neslouží pouze jako koncové zařízení na fyzickou transformaci vstupu, ale je součástí logistického řešení svozu v dané oblasti.

Projekt je rozdělen do dvou samostatných budov: v první provozní jednotce je prováděna svozová lokální kumulace odpadu,vzniklého prvotní – občanskou separací. Ten je podobně jako v ČR svážen z barevných kontejnerů na sklo, kovy, plasty a papír.

plasma_4.jpg

plasma_5.jpg

Transformace zbytkového komunálního odpadu (z tzv. šedé, černé popelnice) na syngas a vitrifikát je prováděna v druhé provozní jednotce. Přeměna funguje na bázi zařízení WPC v termochemickém zplyňovacím reaktoru.

plasma_6.jpg

Výstupní syngas, který obsahuje energetický potenciál ze vstupního odpadu, se spaluje na hořáku a vzniklé teplo je používáno pro předhřev odpadu v bunkru. 

Zajišťuje tak optimální vlhkost, neboť původní vlhkost odpadu cca 35 - 40% je snížena na optimálních cca 10%. Celý proces probíhá v uzavřeném vstupním bunkru a na drtiči. Zde také dochází k mechanické úpravě vstupu.

plasma_8.jpg

Výstupy z technologie

Jedním ze dvou výstupů je syntetický plyn, který je v tomto projektu použit pouze pro interní účely předehřevu vstupního odpadu. V podmínkách ČR se dá předpokládat jeho transformace do EE či ethanolu pro externí účely.

plasma_11.jpg

Druhým výstupem je vitrifikát, jenž je v lokalitě projektu používán jako materiál k výrobě betonových komerčních produktů. V Česku by se dalo uvažovat o totožném uplatnění či o možnosti použití vitrifikátu pro výrobu izolačních hmot.

plasma_12.jpg

Ve WPC reaktoru dochází k recyklační konverzi - přeměně vstupní suroviny na materiál. Nejde tedy o energetické využití odpadu, nýbrž materiálové. 

Vstup do technologického procesu zpracování vstupní suroviny – zbytkového komunálního odpadu je svým charakterem podobný obsahu české šedé/černé popelnice. I energetická hodnota vstupního odpadu je stejná jako v ČR, tedy 8-10MJ/kg.

P1080853.JPG

Přímo před hlavním vjezdem do areálu je umístěno nezávislé monitorovací zařízení, které sleduje on-line veškeré potřebné environmentální hodnoty a ukazatele stanovené legislativou pro zařízení tohoto typu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP