Reklama

22. 5. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: (rak)

Legislativa exkluzivně: Návrh novely vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech

ERÚ zveřejnil návrh novely vyhlášky č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech. Termín zaslání připomínek končí 3. června 2016.

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

ERÚ v novele navrhuje, aby pro rok 2017 byly zachovány technicko-ekonomické parametry stanovené vyhláškou č. 296/2015 Sb. na stejné úrovni u všech OZE s výjimkou měrných investičních nákladů pro malé vodní elektrárny, kde pokračuje klesající trend investičních nákladů. Tyto měrné náklady tedy budou v novele nižší.

Dopad na podnikatelské prostředí

Podle regulačního úřadu navrhovaná vyhláška stanoví nižší výši technicko-ekonomických parametrů pro malé vodní elektrárny, které mohou ovlivnit výši podpory (finálně může být podpora vyšší/nižší než na základě současných platných technicko-ekonomických parametrů), která bude vyhlášena v příslušném cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

"Konkrétní vyčíslení, respektive výše finančního dopadu nezávisí pouze na těchto parametrech, protože výše podpory je kalkulována až při přípravě cenového rozhodnutí a výše novelizovaného technicko-ekonomického parametru je pouze jeden ze vstupů pro výpočet výše podpory. Finanční dopad na státní rozpočet je tedy primárně určen již samotným zákonem o podporovaných zdrojích a vyhláška, respektive cenové rozhodnutí, může tento dopad ovlivnit pouze do určité omezené míry," uvádí v důvodové zprávě ERÚ.

Pro rok 2017 jsou k dispozici odhady 10 nových MVE s celkovým instalovaným výkonem cca 1,11 MW v nových lokalitách a 9 rekonstruovaných MVE s celkovým přírůstkem instalovaného výkonu cca 0,26 MW. Uvedené náklady spojené s podporou by se pak mohly pohybovat kolem 13 mil. Kč/ročně.

LEGISLATIVA EXKLUZIVNĚ

Červenou barvou jsou vyznačeny části, které jsou navrženy na zrušení, modrou barvou ty, které mají být nové/doplněny. Stáhněte si zde také kompletní návrh vyhlášky.

VYHLÁŠKA
č. …/2016 Sb.
ze dne 2016,
kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo
a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Příloha
Technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z bioplynu

I. Energie vody - Vodní elektrárny

1. Doba životnosti výrobny elektřiny: 30 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie (měřeno na spojce turbíny):

a) účinnost nově instalované turbíny v provozním optimu: ? 85 %,

b) účinnost renovovaného staršího typu turbíny v provozním optimu: ? 80 %.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:


...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372