Reklama

8. 1. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Ing. Oldřich Vlasák, SOVAK ČR

Kvůli ochraně podzemní vody a snížení znečištění vodních toků voda nezdraží?

V prosincovém čísle časopisu Vodní hospodářství vyšlo polemické stanovisko Ředitele SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák především záměrům novely vodního zákona.

V poslední době jsme byli svědky vášnivých diskusí, které se rozpoutaly kolem novely vodního zákona předložené Ministerstvem životního prostředí a to zejména v části poplatků za odběr podzemní vody, je ovšem chybou vidět tento dopad jako jediný, neboť původní novela totiž počítala i se zásadním zvýšením zátěže stočného v poplatcích za vypouštění vod odpadních a spotřebitelé by tak byli v roce 2023 navíc zatíženi 3,3 miliardami korun.

Tato novela byla nakonec předkladatelem dne 23. 8. 2016 stažena z jednání vlády. Dne 5. 10. 2016 pak vláda schválila upravenou novelu vodního zákona, která reaguje na proces implementace evropského práva a zpřesňuje současný stav zákona. Pojďme si tedy připomenout, jaké změny tolik probíraná původní poplatková novela vodního zákona vlastně nachystala.

Celý článek si můžete přečíst zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372