1/2021

Kvalita ovzduší v období nouzového stavu na území ČR

| autor: ČHMÚ0

Kvalita ovzduší v období nouzového stavu na území ČR

Zpráva se zaměřila především na imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) a suspendované částice PM10. Hodnocení bylo provedeno pro celou ČR a speciálně pro Prahu, jako zástupce velkých měst, na které měl nouzový stav největší dopad. Popsány jsou zdroje hodnocených látek znečišťující ovzduší a vliv aktivity obyvatelstva na naměřené hodnoty.

Změna stavu koncentrací NO2 v ČR během nouzového stavu ukázala, že zaznamenaný pokles je možné přisoudit řadě faktorů včetně poklesu dopravní intenzity. V Praze, která byla pro své dopravní a potažmo emisní zatížení vybrána pro podrobnější analýzu, bylo o víkendech prokázáno výrazné snížení NO2 a NOX v ovzduší v důsledku poklesu intenzity dopravy, která byla oproti normálnímu stavu o polovinu nižší, a její utlumení bylo celodenní.

Vzhledem k rozmanitější skladbě emisních zdrojů PM10 a jejich vztahu s rozptylovými a meteorologickými podmínkami nebyly zaznamenány významné změny koncentrací PM10.

Čtěte více (dokument pdf).

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace