Reklama

7. 5. 2020  |  Aktuality  |  Autor: ČHMÚ

Kvalita ovzduší v období nouzového stavu na území ČR

Úsek kvality ovzduší vyhodnotil první měsíc od vyhlášení nouzového stavu na území ČR. Hodnocené období je tedy od 16. 3. do 19. 4. 2020, a je porovnáváno s přibližně stejným obdobím let předchozích.

Zpráva se zaměřila především na imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) a suspendované částice PM10. Hodnocení bylo provedeno pro celou ČR a speciálně pro Prahu, jako zástupce velkých měst, na které měl nouzový stav největší dopad. Popsány jsou zdroje hodnocených látek znečišťující ovzduší a vliv aktivity obyvatelstva na naměřené hodnoty.

Změna stavu koncentrací NO2 v ČR během nouzového stavu ukázala, že zaznamenaný pokles je možné přisoudit řadě faktorů včetně poklesu dopravní intenzity. V Praze, která byla pro své dopravní a potažmo emisní zatížení vybrána pro podrobnější analýzu, bylo o víkendech prokázáno výrazné snížení NO2 a NOX v ovzduší v důsledku poklesu intenzity dopravy, která byla oproti normálnímu stavu o polovinu nižší, a její utlumení bylo celodenní.

Vzhledem k rozmanitější skladbě emisních zdrojů PM10 a jejich vztahu s rozptylovými a meteorologickými podmínkami nebyly zaznamenány významné změny koncentrací PM10.

Čtěte více (dokument pdf).

Foto: pixabay

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372