1/2024

Kraj Vysočina patří v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů mezi nejlepší kraje

| autor: Kraj Vysočina0

Kraj Vysočina patří v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů mezi nejlepší kraje

„Šestnáctým rokem společně podporuje Kraj Vysočina a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Aktivity jsou od začátku zaměřeny na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“ informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. 

„V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina 21,5 kilogramu vytříděného papíru, 17,5 kilogramu plastů, 14,5 kilogramů skla a 0,4 kilogramu nápojových kartonů. To je tedy téměř 54 kilogramů vytříděného odpadu, což je o 5 kilogramů více, než je průměr ČR. Kraj Vysočina tak obhájil v pomyslném hodnocení krajů loňské stříbro,“ popsal srovnání Josef Mojžíš ze společnosti EKO-KOM, a.s.

„Tyto výsledky jsou velmi pozitivní a je patrné, že třídění odpadů není na Vysočině lidem lhostejné. Ve srovnání s rokem 2017 se množství vytříděných odpadů zvýšilo o 2 kg. Zlepšují se také dlouhodobé výsledky třídění. 

Vždyť v roce 2007 činilo množství vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů 32,5 kilogramů na osobu za rok. Ve srovnání s rokem 2018 se tak průměrná roční výtěžnost zvýšila o více než 21 kilogramů. 

V Kraji Vysočina slouží lidem k třídění odpadů 26 591 barevných kontejnerů i menších nádob, které mají lidé přímo u svých domů. Výsledkem je nejhustší sběrná kontejnerová síť v rámci všech krajů ČR. Jedno průměrné, veřejně přístupné, kontejnerové hnízdo slouží v současnosti pro 82 obyvatel“ dodává Josef Mojžíš.

Ve školách a obecních prostorech přibylo v loňském roce 1 246 kusů kartonových boxů na tříděný odpad. Do domácností pak bylo dodáno 6 042 sad tašek na třídění papíru, plastů a skla a do obcí bylo zapůjčeno dalších 237 sběrových nádob. 

Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 i legislativy v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů a omezování skládkování.

Další aktivity projektu spolupráce kraje se společností EKO-KOM v roce 2019

Především pro nové starosty menších obcí jsme vydali informační brožuru „Odpadové hospodářství v obci“ a zrealizovali vzdělávací semináře. V dubnu si bylo možné prohlédnout na krajském úřadu novou putovní výstavu s názvem „Od pravěku po raketu“, která představila historii vývoje obalů a netradiční příklady předcházení vzniku odpadů. Nyní je půjčena do Třebíče a poté se přesune do Hrotovic. 

Pro zástupce obcí s pověřeným úřadem připravujeme odbornou exkurzi a na podzim tradiční odpadářskou konferenci. Pokračuje soutěž obcí „My třídíme nejlépe 2019“. Příklady dobré praxe v odpadovém hospodářství v obcích našeho kraje představí dvouletý nástěnný kalendář, který obdrží starostové na říjnovém setkání s radou kraje.

V roce 2019 na aktivity v projektu spolupráce vynaloží společnost EKO-KOM, a.s. částku téměř 3,15 mil. Kč a Kraj Vysočina 900 tis. Kč. Zároveň Kraj Vysočina v letošním roce z grantového podprogramu Odpady spolufinancuje 31 projektů obcí a technických služeb na vybudování zpevněných ploch pod kontejnery, opravy stávající sběrné sítě, využití recyklovaných materiálů a pořízení sběrných nádob za 2 mil. Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP