Reklama

11. 10. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Verlag Dashöfer

Konference pro podnikové ekology poradí, jak naložit s odpadem jako se zdrojem

Odpady nebo zdroje? Jak maximálně využít a zhodnotit odpady, zkrátka jak k nim přistupovat jako ke zdrojům? To je jedním z hlavních témat konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017, která se uskuteční 30. 11. 2016 v Praze.

Přijďte se inspirovat, načerpat nové informace a vyměnit si zkušenosti s firmami, které už své „oběhové“ strategie úspěšně zavedli.

Nakladatelství Verlag Dashöfer ve spolupráci s odborným portálem Enviprofi zvou na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017. Akce se uskuteční 30. 11. 2016 v Praze.

Konference se bude věnovat odpadům, jejich materiálovým tokům a vlivu na životní prostředí z pohledu podniků.

Přiblíží Vám novou legislativu, představí aktuální problémy podniků z pohledu zástupce České inspekce životního prostředí, ale také navrhne konkrétní programy oběhového hospodářství ve firmě.

Na konferenci vystoupí 7 expertů, mezi nimiž budou zástupci Ministerstva životního prostředí ČR (Ing. Manhart), České inspekce životního prostředí (Ing. Kůs, RNDr. Jarolím), Svazu průmyslu druhotných surovin (Ing. Šulc), České asociace odpadového hospodářství (Ing. Havelka), ale chybět nebudou ani zástupci soukromého sektoru (Dipl. Ing. Horsák, D. Batěk).

Tolik odborníků na jednom místě, to je jedinečná příležitost pro účastníky konzultovat své zkušenosti z praxe!

Akce je určena pro podnikové ekology, pracovníky odpovědné za ISO 14001 a další osoby, které se věnují odpadovému hospodářství a nakládání s nebezpečnými látkami.

Podrobný program konference včetně přihlášky najdete zde: www.kursy.cz/envikonference

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372