1/2024

Konec skládkování v Praze

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Konec skládkování v Praze

„Jsem ráda, že Praha bere vážně svůj cíl omezit skládkování, které zatěžuje životní prostředí. Rozhodnutí, že nebude dále usilovat o rozšiřování skládky v Ďáblicích, je krok správným směrem. 

Její další rozšiřování by bylo v rozporu s plány odpadového hospodářství pro hlavní město Prahu, evropskými směrnice i zákonem o odpadech,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

V oblasti nakládání lze pozorovat pozitivní trend: Klesá množství odpadu, který se odváží na skládku, zatímco množství využitého odpadu roste. Např. skládkovaný odpad poklesl z 65,7 tis. tun v roce 2014 na 55,7 v roce 2015, zatímco 351,7 tis. tun bylo v roce 2015 recyklováno. 

V souladu se zákonem o odpadech (185/2001 Sb.) platí od roku 2024 zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu.

„Velké rezervy však stále máme v oblasti prevence vzniku odpadů a efektivní recyklaci. V porovnání s jinými evropskými metropolemi u nás totiž vzniká až dvojnásobek množství komunálního odpadu na obyvatele,“dodala Petra Kolínská.

Skládkování je na seznamu způsobu nakládání s odpady na posledním místě a evropské směrnice stanovují postupné omezování skládkování. Samotná EK se kombinací opatření snaží, aby státy omezily skládkování a co nejvíce odpadu recyklovaly a dále využívaly.

Podle připravovaných nových evropských směrnic tak bude povinnost do roku 2025 recyklovat 60 % komunálního odpadu, do roku 2030 pak dokonce 65 %.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling