1/2024

Končí termín předběžné registrace chemických látek

| autor: MPO0

Končí termín předběžné registrace chemických látek

Třetí termín registrace chemických látek 31. 5. 2018 znamená pro průmysl konečný termín, kdy je možné zaregistrovat všechny zavedené látky vyrobené nebo dovezené do EU v množství 1-100 t/rok na výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou po 1. 6. 2007.

U zavedených látek v množství 1-100 t/rok [neplatí pro látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (dále CMR)], je možné provést dodatečnou předběžnou registraci.

Termín řádné předběžné registrace skončil 1. 12. 2008. Pokud je zavedená látka poprvé dovezena společností po tomto datu, dodatečná předběžná registrace musí být provedena do 6 měsíců od prvního dovozu a nejpozději však do 12 měsíců před daným termínem pro vlastní registraci tzn. nejpozději do 31. 5. 2017.

Předběžná registrace umožňuje potenciálním žadatelům o registraci navázat kontakt za účelem sdílení údajů prostřednictvím fóra pro výměnu informací o látce (SIEF), jehož cílem je vzájemná spolupráce, výměna informací, sdílení zkoušek, údajů a nákladů.

Výrobci a dovozci, kteří do 31. 5. 2017 nevyužijí možnosti dodatečné předběžné registrace, musí své látky ihned registrovat, předtím však musí u agentury ECHA zjistit, zda již byla předložena registrace pro stejnou látku. Teprve po registraci bude možné pokračovat ve výrobě nebo dovozu chemických látek.

Totéž platí již nyní pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 100 t nebo větším za rok a pro látky klasifikované jako CMR v množství 1 t nebo větším za rok.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA