1/2024

Končí provoz skládky Praha Ďáblice v roce 2019 nebo bude realizován plánovaný záměr na využití volné kapacity skládky?

| autor: Hana Tomášková0

Končí provoz skládky Praha Ďáblice v roce 2019 nebo bude realizován plánovaný záměr na využití vol

Provoz skládky je rozdělen na etapy I a II. Každá etapa provozu je dále rozdělena na sektory. Ukládání odpadu na skládku probíhá směrem od východní části vymezeného území k západu. I. etapa skládky byla již rekultivována. 

Dle posledního vydaného rozhodnutí o integrovaném povolení (viz č. j. MHMP 1541005/2017 ze dne 3. 10. 2017) je počítáno ukončení ukládání odpadů na rozšířenou etapu II (tzn. včetně 26. sektoru) do konce roku 2019. Provozovatelem skládky je společnost FCC ČR, s.r.o., dříve .A.S.A. spol., s r.o.

Zajímalo nás, zda bude ukládání odpadů skutečně ukončeno, a tak jsme požádali o rozhovor tiskovou mluvčí FCC ČR, Kristinu Jakubcovou.

Bude ukončeno ukládání odpadů k 31. 12. 2019 nebo existuje výjimka, která rozhodnutí o ukončení posouvá?

Platnost provozního řádu na ukládání odpadů skládky v Ďáblicích skončí 31. 12. 2019. V areálu skládky bude nadále sloužit třídicí linka, střepiště, sběrný dvůr, stejně jako překládací stanice. Překlad odpadu spočívá v navážení odpadu menšími vozidly do areálu skládky a jeho následné přeložení na soupravy s větší přepravní kapacitou. Snižuje se tak objem nákladní dopravy mezi místy vzniku odpadu a jeho odstraněním.

Jak bude dále probíhat provoz/ revitalizace na skládce v Ďáblicích?

Po ukončení provozu skládky ukládá legislativa povinnost provést rekultivaci a následně o skládku dále pečovat ve lhůtě 30 let v souladu s podmínkami platných právních předpisů. Tedy čerpat skládkový plyn, nakládat se skládkovými vodami, monitorovat a udržovat biologické rekultivace. To bude vyžadovat administrativní i technologické zajištění skládky.

Bude FCC usilovat o přepracování dokumentace k záměru Využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky Ďáblice?

Nadále usilujeme o realizaci dotvarování části I. etapy tělesa skládky Ďáblice do výšky dle stavebního povolení vydaného již v roce 1993. V současnosti probíhá doplnění dokumentace EIA dle požadavků Magistrátu hl. m. Prahy. Posléze podáme náš záměr opět k posouzení.

Firma FCC disponuje nejmodernějšími technologiemi. Jakým směrem se bude dále ubírat nakládání s odpady i s ohledem na aktuální  situaci s odpadovou legislativou?

Vzhledem k předpokládanému odsunu termínu zákazu skládkování v nové odpadové legislativě vznikne časový prostor pro přípravu technologií energetického využití odpadů a současně  nárůst poplatků za skládkování odpadů jim dá i šanci na trhu být konkurenceschopnými.

Očekávaná situace bude taková, že skládky, které nepochybně splnily svou historickou  úlohu, budou využívány čím dál méně, ať postupným nárůstem recyklace odpadů, tak i nástupem technologií energetického  využití odpadů.

Společnost FCC, jako jeden z lídrů trhu, proto již nyní technologie na energetické využití odpadů intenzivně připravuje. K tomu připravujeme nárůst kapacit třídicích linek ve vazbě na nárůst separace, budování sítě překládacích stanic pro dopravu odpadů na delší vzdálenosti a současně i studujeme vhodné recyklační technologie na zpětné využití vhodných odpadů na výrobky.

ilustrační foto/wikimedia commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag