2/2023

Komise rozhodla neidentifikovat HDDA jako látku SVHC

| autor: MPO0

Komise rozhodla neidentifikovat HDDA jako látku SVHC

Hexamethylen-diakrylát má harmonizovanou klasifikaci a označení jako látka senzibilizující kůži kategorie 1 podle nařízení CLP. V roce 2015 Švédsko navrhlo kvůli této vlastnosti identifikovat HDDA jako látku SVHC a zařadit ji do Kandidátského seznamu.

V prosinci 2015 na jednání MSC většina členů byla názoru, že by látka HDDA měla být identifikována jako látka vzbuzující mimořádné obavy v souladu s čl. 57 písm. f) nařízení REACH.

Výbor však nedosáhl jednomyslné shody, protože 9 členů MSC ve svém menšinovém stanovisku uvedlo, že účinky HDDA na lidské zdraví nelze považovat za srovnatelné s účinky látek CMR (karcinogenních, mutagenních a toxických pro reprodukci) z hlediska závažnosti i nevratnosti.

Stanovisko přijaté většinou členů MSC bylo společně se stanoviskem menšiny následně předloženo Evropské komisi.

Dne 28. listopadu 2016 přijala Komise toto rozhodnutí:

Látka hexamethylen-diakrylát (hexan-1,6-diol-diakrylát) (HDDA) (ES 235-921-9, CAS 13048-33-4) není identifikována jako látka, jejíž senzibilizující účinky na kůži vyvolávají účinky na lidské zdraví, jež vzbuzují stejné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Celý text prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2091 v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Přílohy ke stažení:

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2091

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2091 [EN]

Zpráva ECHA ze 14. 12. 2015 [EN]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP