1/2024

Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, připravované výzvy na podporu VaVaI

| autor: Pavel Mohrmann0

Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, připravované výzvy na podporu VaVaI

Otázkou je, jaká opatření mohou přispět k urychlení procesu zvyšování konkurenceschopnosti.

Co je certifikát ETV

Environmental Technology Verification (ETV) byl EK vybrán jako dobrovolný nástroj, který by mohl přispět k urychlení uvádění inovativních technologií s výrazným dopadem na životní prostředí na světové trhy. Podle představ EK by se měl stát součástí národních strategií podpory ochrany životního prostředí, vývozu a konkurenceschopnosti.

Tuzemským výrobcům, kteří chtějí uspět nejen na evropském, ale i celosvětovém trhu, se tak nabízí nový marketingový nástroj umožňující rozšířit obchodní činnosti v zahraničí, navázat zajímavé obchodní kontakty a dosáhnout výrazného exportního úspěchu.

Co ověřením organizace získávají?

Nezávislé, třetí stranou provedené ověření, slouží k přesvědčení investorů, kupců a také grantových agentur. Ověření nahrazuje reference, které jakákoliv inovace postrádá. Ověřené inovativní technologie získávají logo pilotního programu ETV a prostřednictvím ETV se dostávají do prestižní evropské databáze ověřených inovativních technologií. Dokladem o ověření je Prohlášení o ověření ETV, což je dokument, který je možné využít v obchodní praxi, je důkazem pro potvrzení výkonnosti technologie a a její odlišení od konkurence. V systému ETV se pojmem „produkt“ rozumí široká škála lidské činnosti (výrobek, technologie, inženýrské řešení, servisní činnost atd.).

Technologii ucházející se o ověření v rámci programu EU ETV může navrhnout jakákoli právnická či fyzická osoba se sídlem v Evropské unii či mimo ni. Navrhovatelem může být vývojář, výrobce technologie i oprávněný zástupce.

Potenciál

ETV má potenciál podpořit export a konkurenceschopnost české ekonomiky. Metodika je zatím mezi inovátory a exportéry poměrně neznámá. Neznámá je i pro trh environmentálních služeb. Akreditaci ČIA pro toto ověřování získalo v ČR a SR zatím jen České ekologické manažerské centrum (CEMC) a to v technologických oblastech „Úprava, čištění a monitorování vody“ a „Materiály, odpady a zdroje“. Zatím v ČR zůstává nevyužita oblast „Energetické technologie“.

CEMC, nezisková organizace, která se již 25 let průmyslovou ekologií, je i v tomto případě vlaštovkou: „Jsme přesvědčeni, že ETV by mohlo dostat prostor i v rámci podmínek výzev programů, např. programu OPIK a dalších. Předpokládáme, že tím by vznikl výrazný podnět pro uplatnění metodologie ETV v procesu podpory aplikovaného výzkumu a inovací“ tvrdí výkonný ředitel Ing. Vladimír Študent.

Jaká kritéria zahrnuje hodnocení dle metodiky ETV?

Úroveň technologické inovace z hlediska konstrukce, použitých surovin, procesu výroby, použití, recyklovatelnosti či konečného použití v porovnání s relevantními alternativami,

- naplnění požadavků uživatelů,

- soulad s legislativními požadavky a standardy,

- připravenost na uvedení na trh,

- přínos pro životní prostředí.

Komu bude ověření předáno?

Oceněným produktem je fermentor EWA vyráběný společností Agro – eko, spol. s r.o. Tato inovativní technologie je určena ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů včetně gastroodpadů a kalů, tj. odpadů s kterými jsou v praxi značné problémy. Společnost AGRO-EKO je držitelem patentu, 4 užitných vzorů, 3 certifikátů a několika významných ocenění. Již dnes úspěšně exportuje na evropský a také na asijský trh (Slovensko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Norsko, Srbsko, Černá Hora, Maďarsko, Thajsko). Přesto a právě proto požádala o ověření ETV, aby si pojistila své šance v dalších destinacích.

Program semináře

U příležitosti úspěšného ukončení prvního ověření technologie z ČR a vydání evropského Prohlášení o ověření ETV chceme prezentovat tento proexportní nástroj na půdě MPO. Chceme upozornit výrobce, dodavatele a také vyhlašovatele programů podpory aplikovaného výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti na univerzálnost ETV, na možnost jeho uplatnění při hodnocení výstupů výzkumných projektů, které ještě nemají dostatečné reference z praktického využití. Vedle tohoto tématu budou účastníci informováni o novinkách v podpoře výzkumu ze strany MPO, CzechInvestu a technologické agentury ČR. Na seminář zveme i skupinu novinářů z vybraných odborných titulů.

Účast EK

Dohodnuta a potvrzena je účast zástupcem EK (Pierre Henry, DG Environment) pro pilotní projekt EU ETV, který bude prezentovat stav a prspektivu ETV, zástupce CEMC přednese svou dosavadní zkušenosti s ověřováním.

Dále se zúčastní zástupci zainteresovaných rezortů (MPO a MŽP), Rady vlády pro VaVaI, TAČR, CzechInvest, exportéři, vývojáři, účastníci aplikovaného výzkumu, zástupce zaměstnavatelských svazů a HK, Asociace malého a středního podnikání, Asociace inovačního podnikání a samozřejmě novináři (cca 30 až 50 osob).

"Naším cílem je vytvořit důstojný rámec pro tento akt předání certifikátu o ověření a dosáhnout maximálního zájmu cílové skupiny a médií o metodiku ETV, informovat o novinkách v oblasti podpor aplikovaného výzkumu a inovací a otevřít diskusi využití nezávislého ověřování vč. konceptu ETV v předmětné oblasti," dodává Ing. Jiří Študent.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP