2/2023

Klastr WASTen: Expertní tým řeší odpady na špičkové vědecké úrovni

| autor: Pavel Mohrmann0

Klastr WASTen: Expertní tým řeší odpady na špičkové vědecké úrovni

Klastr WASTen má silnou odbornou oporu ve svých členech a pokrývá rozsáhlou oblast znalostí. Služba Centrum expertů, která je činná v rámci klastru, vznikla nejprve pro členy klastru, aby si mohli vyměňovat své zkušenosti a znalosti. Nyní radí nejen členům, ale i všem zájemcům o informace z oblasti odpadového a oběhového hospodářství.

Informace a rady v této oblasti mohou využít nejen firmy, ale také představitelé měst a státní správy na všech úrovních.

Špičkoví experti mohou nabídnout i některá řešení. V oblastech posuzování životního cyklu a ekodesignu, v oblasti energetiky a energetického využití odpadů, nebo například v oblasti nakládání s kaly.

Každé téma zaštiťuje špičkový expert, který je zároveň členem klastru WASTen. Pokud bych měl uvést konkrétní příklady, posuzování životního cyklu LCA konzultuje doc. Vladimír Kočí z VŠCHT Praha, otázky energetického využití odpadů doc. Michael Pohořelý, také z VŠCHT a termickou depolymerizaci materiálů doc. Miloslav Bačiak ze společnosti ENRESS s.r.o.

Jedním z hlavních segmentů, které využívá především firemní sféra je financování investic v oblasti odpadového hospodářství. Expertní tým se rovněž zabývá často problematikou inovačních sanačních technologií a environmentální analýzou,“ říká Radek Hořenovský, člen Centra expertů a zároveň předseda klastru WASTen.

Zájemci mohou využít online či osobní konzultace. Pakliže jde o řešení náročnější, špičkoví experti klastru vypracují odborné studie a analýzy týkající se odpadové problematiky nebo v tomto směru poskytnou své poradenství.

Expertní tým může nabídnout rovněž zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření v oblasti odpadového hospodářství. To vše na nejvyšší odborné úrovni.

Odborná veřejnost a především původci odpadů, jako jsou města, obce, průmyslové podniky, zpracovatelé odpad a vědecko výzkumné organizace mohou rovněž využít možnosti provedení odborného výzkumu a vypracování souhrnné výzkumné zprávy. Souhrnnou výzkumnou zprávou se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která shrnuje výsledky řešení projektu.

Níže uvádíme přiklad online konzultace s experty v oblasti TERMICKÝ ROZKLAD A TERMICKÁ DEPOLYMERIZACE MATERIÁLŮ:

Patří depolymerizace do oblasti termických rozkladů?

Ano, depolymerizace je jednou z oblastí termického rozkladu, v tomto případě polymerů, kde působíme teplem bez přístupu kyslíku na polymer, až dosáhneme meze jeho termické stability a nastane proces depolymerizace. Dlouhý řetězec lineární, rozvětvený, anebo zasíťovaný se vlivem tepla začíná rozpadat za vzniku monomerů. Důsledkem rozpadu vznikají dvě nově získané frakce pevná a aerosolová. Z aerosolové frakce se pak na speciálním zařízení odděluje kapalný podíl a zbývá čistý procesní plyn.“

Více na http://expert.wasten.cz/

EU-ERDF-logo.width-700.jpg
WASTen_Pomahame_s_financovanim_projektu_a_novy.width-700.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP