Reklama

7. 3. 2020  |  Publicistika  |  Autor: Martina Jandusová

Kdo může vyměřit skládkovací poplatek původcům? Odpovídá ČIŽP

Tiskem nedávno proběhla kauza okolo pochybení skládkařské firmy, která uváděla nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady. Společnost AVE CZ označovala odpad nesprávně jako materiál pro technické zabezpečení skládky, z něhož se poplatky odvádět nemusí.

Vzhledem k tomu, že v zákoně není tato problematika úplně jasná, obrátili jsme se na Českou inspekci životního prostředí s dotazem: Kdo je povinen, či oprávněn, původcům poplatek vyměřit a kdo je za něj zodpovědný?

Z pohledu kontrolního orgánu dohlížejícího na odpadové hospodářství v ČR, který ale nemá kompetenci ke kontrole placení poplatků u provozovatele skládky, vnímáme systém a mechanismus výběru a odvodu poplatků při skládkování, nastavený zákonem o odpadech, následovně:

Systém výběru a odvodu poplatků za skládkování odpadů je zákonem o odpadech stanoven jasně, jen v reálné praxi je tento mechanismus bohužel v některých případech obcházen. Výše poplatku za uložení odpadů na skládku je rozdílná podle kategorie (tzn., zda je ukládán odpad kat. „ostatní“ nebo kat. „nebezpečný“ – základní poplatek a riziková složka poplatku) a je dána zákonem o odpadech.

Stávající systém je takto nastaven už od roku 2002, kdy byla zároveň předestřena progrese postupného zvyšování poplatku na následující roky, tak, že výše poplatku se od roku 2009 až dosud nezměnila (reálně tedy poplatek v posledním desetiletí klesá v závislosti na inflaci).

Poplatek není vyměřován ve správním řízení žádným orgánem státní správy apod. Pouze v případě dlužných poplatků, uloží zaplacení dlužné částky poplatků (rozhodnutím) příslušný krajský úřad, a to na základě návrhu příjemců poplatků.

Zákon o odpadech stanoví provozovateli skládky povinnost vybírat poplatek, přičemž ho platí původce odpadu, nebo oprávněná osoba, která převzala odpad do svého vlastnictví, a na níž tak přechází povinnosti původce odpadu. Provozovatel skládky musí následně vybrané poplatky odvést zákonným příjemcům, tj. u základní složky poplatku – příslušným obcím, na jejichž katastrálním území se skládka nachází, a tzv. rizikovou složku poplatku (za odpad kat. „nebezpečný“) odvádí provozovatel skládky SFŽP ČR. Pokud dodavatel odpadu nezaplatil, musí provozovatel informovat příjemce o dlužných poplatcích.

Příjemce na základě informace od provozovatele skládky o dlužných částkách podá návrh krajskému úřadu, který pak rozhodnutím uloží povinnost zaplatit dlužné poplatky.

Klíčovým subjektem v systému placení poplatků je tedy provozovatel skládky odpadů - musí vybírat poplatky, následně poplatky odvádět zákonným příjemcům a informovat o dlužných poplatcích. Kontrolu placení poplatků provádí u provozovatele skládky příslušný krajský úřad a obecní úřad. ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372