1/2024

Kdo je progresivní ekolog?

| autor: Pavel Mohrmann0

Kdo je progresivní ekolog?

Do jejího čela stanul bývalý zaměstnanec Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Vojtěch Pilňáček, kterého jsme požádali, aby nám asociaci přiblížil.

Proč Asociace progresivních podnikových ekologů vznikla?

Ještě když jsem pracoval na ministerstvu, setkával jsem se často s podnikovými ekology. Přicházel jsem tím do styku s informacemi z „venčí“, čehož je bohužel úředník ušetřen.

Ty informace mne kolikrát překvapily. Tak mne napadlo, že by vlastně bylo fajn, kdyby podnikoví ekologové mohli předávat podněty ministerstvu nějakým ověřeným přitom prostým a administrativně nesložitým způsobem.

Ministerstvo ten hlas z praxe musí mít. Je často zatížené různými tlaky. Přemýášlel jsem se, zda nějaká taková asociace existuje. Když jsem odešel z pozice úředníka na ministerstvu do společnosti Cyrkl, napadlo mne, že nyní je ta pravá chvíle pro založení asociace a že já bych mohl být tou osobou, která propojí ministerstvo s praxí v segmentu, které reguluje.

Proč zrovna progresivní ekologové?

Podniková ekologie je o tom, že se musí dodržovat všechny zákony, platná legislativa, což by mohlo stačit k tomu, aby podnik plnil vše jak ukládá zákon. My bychom ale chtěli dělat víc. Nejen dodržovat to, že odpad má skončit v nějakém zařízení, které je schválené, ale trošku se zamýšlet i nad tím, co se s ním vlastně děje a hledat ty cesty k tomu, aby třeba nekončil na skládce, aby se využil nějakým způsobem líp. A proto to slovo „progresivní“.

V oblasti odpadů je pro nás prioritou jejich využití. Jejich reálné využití, ne to papírové. Pokud se třeba podíváme do oblasti stavebních a demoličních odpadů, úplně veselé to není. ČR reportuje Evropské komisi využití téměř 100% . V reálu tady máme obrovské haldy, kde jsou stavební odpady deponovány a jejich využití je přinejmenším diskutabilní.

Určitě se budeme a již se zabýváme definicí odpadů, máme veliký zájem o vedlejší produkty, o přechod odpad – neodpad . Chceme vnést do legislativy trochu světla. Z pohledu praxe a subjektů, které se legislativou musí řídit je mnohdy nejasná a mlhavá. Zkrátka pomoci přiblížit praxi regulátorovi. Pomoci mu nastavovat pravidla tak, aby si všichni mohli být jistí tím, co dělají a nemuseli se pořád bát, jestli to je v pořádku nebo není. Obecně jeden z velkých cílů naší asociace je vyjasňovat si věci se státní správou.

Jak tedy činnost bude vypadat, aby jste se mohli tím vším zabývat?

Rád bych, aby asociace fungovala v podstatě ve třech oblastech. Jedna je sdílení zkušeností uvnitř asociace. Takže pokud vyvstane nějaký problém a někdo z kolegů podnikových ekologů už podobný řešil, může své zkušenosti sdělit.

Další a veledůležitou oblastí, aspoň dle mého, je zprostředkovat podnikovým ekologům pravidelnou komunikaci se státní správou. Takže budeme sbírat konkrétní dotazy a problémy, budeme-li vědět sami interně, tak si to vyřešíme sami, a pokud ne, tak bychom to předávali na příslušné orgány a komunikovali s nimi tak, aby se to vyřešilo.

Třetí a neméně důležitou činností bude spolupráce s akademickým sektorem. Pokud chce nějaká firma dělat něco úplně nového, tak často je potřeba provést nějaká studie nebo nějaká analýza a tam, si myslím, že bude pro tuto spolupráci docela velký prostor.

Bylo by ale dobré zdůraznit, že vše, co bude asociace řešit, budou určovat především potřeby členů.

Co musí podnikový ekolog splňovat, aby se mohl stát členem?

Stačí se přihlásit přes registrační formulář, který máme na stránkách na APPE.cz A my potom prověříme, zda to je skutečně podnikový ekolog nebo odpadový hospodář. Tak to máme definováno ve stanovách. Po prověrce, pokud bude mít zájem s námi spolupracovat, stane se naším členem.

Foto:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag