3/2022

Každá čtvrtá látka získaná z odpadu není v souladu s nařízením REACH

| zdroj: MPO0

research-7116736_640
zdroj: pixabay

Výsledky pilotního projektu fóra o prosazování ohledně látek získaných z odpadu ukazují, že 26 % zkontrolovaných látek není v souladu s nařízením REACH (zveřejněno ECHA 8. 11. 2022).

Inspektoři zkontrolovali 46 případů, aby zjistili, zda látky získané z odpadu splňují podmínky pro výjimku z registrace podle nařízení REACH. Sledovali, zda jsou stejné zpětně získané a původní zaregistrované látky a zda jsou k dispozici informace o bezpečném použití.

Inspektoři rovněž potvrdili, že v 96 % případů byly ke zpětně získaným látkám a směsím poskytnuty bezpečnostní listy (SDS). Pokud v BL chyběly informace, byla hlavním problémem nejasná identita látky. 37 % kontrolovaných případů nesplnilo požadavky nařízení CLP ohledně klasifikace, označování a balení.

Neshody zjištěné během pilotního projektu byly řešeny písemným doporučením, pokutami a správním řízením.

Tento pilotní projekt posuzoval soulad zpětně získaných materiálů s čl. 2 odst. 7 písm. d) nařízení REACH. Fórum o prosazování prověřovalo rozhraní mezi nařízením REACH a rámcovou směrnicí o odpadech. Klíčovým prvkem projektu na úrovni členských států byla spolupráce inspektorů zabývajících se nařízením REACH s inspektory v oblasti odpadového hospodářství. Projekt probíhal v 11 členských státech.

Doporučení:

  • Provozovatelé recyklačních zařízení uvádějící na trh zpětně získané látky by se měly obrátit na vnitrostátní orgány a asistenční služby (helpdesk), aby získali informace o svých látkách. Měli by si rovněž uvědomit, jak budou látky používat spotřebitelé.
  • Vnitrostátní orgány prosazující nařízení REACH a rámcovou směrnici o odpadech by měly spolupracovat a společně monitorovat situaci v oblasti recyklovaných látek uváděných na trh pro zlepšení bezpečnosti osob a životního prostředí.
  • Fórum o prosazování by se tímto tématem mělo zabývat a do budoucna zvážit jeho zařazení mezi celoevropské projekty.
  • ECHA by měla provést revizi stávajících Pokynů k odpadům a zpětně získaným látkám.
  • Byla doporučena změna čl. 2 odst. 7 písm. d) nařízení REACH, která by zmírnila nedostatky zjištěné během projektu. Evropská komise by měla pracovat na harmonizaci kritérií vymezujících, kdy odpad přestává být odpadem.

Další informace:

Zpráva o pilotním projektu ohledně znovuzískaných látek vyjmutých z registrace podle nařízení REACH [PDF] [EN]

Fórum o prosazování

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur