1/2024

Karlovarsko: Na Vřesové došlo k úniku zapáchajících látek

| autor: Karlovarský kraj0

Karlovarsko: Na Vřesové došlo k úniku zapáchajících látek

Sokolovská uhelná v této souvislosti upozorňuje, že podle toho jak se budou vyvíjet rozptylové a klimatické podmínky, může v následujících hodinách přetrvávat v ovzduší zápach uniklých látek. Ten však není zdraví škodlivý a obyvatelé regionu tak nemusejí mít obavy.

Jak společnost Sokolovská uhelná blíže informovala, příčinou vzniklé události byla technická závada na zařízení tlakové plynárny, která zpracovává hnědé uhlí pro zdejší paroplynovou elektrárnu.

Následkem závady došlo k úniku plynového koncentrátu do ovzduší a částečně do zachycující nádrže na Chodovském potoce. Uniklá látka není zdravotně závadná, pro obyvatele je pouze obtěžující zápach z jejích výparů.

Na silný zápach prostřednictvím tísňové linky upozornili obyvatelé ve středu ve večerních hodinách. Zápach pocházel z úniku vody znečištěné dehty do odkaliště na okraji Chodova. Měřením byly zjištěny vysoké nadlimitní hodnoty dehtu ve vodě na přítoku do odkaliště.

Hasiči proto instalovali nornou stěnu kolem stavidla odkaliště, aby zabránili úniku dehtové vody do Chodovského potoka. Z preventivních důvodů pak instalovali další nornou stěnu také dál po proudu Chodovského potoka.

Zároveň byly odebrány vzorky na pěti místech potoka a to v místech od Chodova až do Karlových Varů. Rozborem vzorků nebyla nikde naměřena nadlimitní hodnota látky ve vodě, na přítoku do odkaliště se v průběhu noci hodnota snižovala.

„Situaci ohledně úniku zapáchajících látek z generátorovny ve Vřesové i nadále bedlivě sledujeme. Jsme v kontaktu jak se společností Sokolovská uhelná a s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, který na místě nehody zasahuje, tak i s Městským úřadem v Sokolově – vodoprávním úřadem a Českou inspekcí životního prostředí.

Jak jsme byli ubezpečeni, havárie nemá žádnou předmětnou souvislost se zplyňováním kalů z ostravských lagun a naměřené hodnoty ve vodě nepřekračují povolené limity. Věříme, že se situace brzy uklidní a obyvatele Vřesové a blízkého okolí již nebude obtěžovat nepříjemný zápach,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Aromatické látky způsobující zápach z uniklé vody nejsou ve stávající koncentraci zdraví škodlivé a postupně se rozptylují do ovzduší podle klimatických podmínek.

Hasiči zůstanou s nornými stěnami na místě havárie až do doby, dokud bude hrozit únik látky do Chodovského potoka, který se vlévá do řeky Ohře. Dehtem znečištěné vody zachycené v dočišťovací nádrži pak v následujících hodinách začne likvidovat specializovaná firma.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling