1/2024

Jste projektant či investor? Máme pro Vás základního průvodce pro koncepty a typy vzduchotechniky!

| autor: HOVAL0

Jste projektant či investor? Máme pro Vás základního průvodce pro koncepty a typy vzduchotechniky!

Druhý důvod závisí na využití prostor. Hypermarket má jiné potřeby než lékárenský sklad, výstavní hala má jiné požadavky na ventilaci než hala v papírenské výrobě. Navíc využití budov se neustále mění.

Tam, kde se dnes vyrábějí šrouby, se zítra mohou konat kulturní akce. Výrobci vnitřních klimatizací se snaží uspokojit i tyto nároky.

Rozdíl mezi centrálním a decentrálním vzduchotechnickým systémem

Během plánování je důležité brát v potaz hlavní rozdíly mezi různými systémy. Existují centrální a decentrální vzduchotechnické systémy.

U centrální vzduchotechnické jednotky je vzduch upravován jednou velkou jednotkou a rozváděn do příslušných distribučních míst vzduchotechnickým vedením.

U decentralizovaných systémů je v prostoru rozmístěno několik samostatných jednotek Tento systém je mnohem flexibilnější než centrální systémy. Také jejich provozní náklady jsou výrazně efektivnější, jak ukazují odborné studie a srovnávací výpočty.

Dříve byly decentralizované ventilační systémy využívány hlavně v průmyslu, dnes jsou koncepce tak pokročilé a flexibilní, že mohou být využity v rozlehlých výstavních místnostech, supermarketech, výrobně-provozních halách, logistických centrech či jinde.

Obr. 1: Rozlehlé vnitřní prostory a haly představují problémy z hlediska optimální distribuce vzduchu, tepla či chladu

Důvodem popularity decentralizovaných systémů (http://www.hoval.cz/produkty/systemy-klimatizace-hal/) je jejich možnost využití u multifunkčních hal a skladů, např. sportovních hal a tělocvičen či jednopodlažní skladů o výšce alespoň 4 m a minimální rozloze 100 m2. V závislosti na velikosti prostoru a specifických požadavcích na ventilaci jsou používány různé decentralizované jednotky, aby poskytly konkrétní řešení pro danou část haly.

Příklad z praxe: vzduch kontaminovaný olejovými látkami

Jeden z důvodů širokého využití decentralizovaných systémů je výborná přizpůsobivost jednotek. Například v průmyslových odvětvích může nastat problém s kontaminací vzduchu olejovými látkami. Normálního vzduchový filtr je nedostatečný a jeho životnost příliš krátká.

Kvůli nevhodnému provedení může olejová látka odkapávat na pracoviště, nebo je odstraňována s odváděným vzduchem. Jednotka se tím velmi rychle zanáší. Díky novému koncepčnímu přístupu výrobce zajišťuje řešení.

Ve ventilaci mohou být použity speciální dvojité filtry. Odkryté části jednotky jsou chráněny speciálním nátěrem, a hmoty náchylné k degradaci, např. těsnění, jsou nahrazeny materiály, které olejové látky odpuzují. A co se stane s olejovými látkami?

Olejový kondenzát se odfiltruje, separuje uvnitř jednotky a je odstraněn olejovou a kondenzátní výpustí.

Rozptýlení vzduchu bez průvanu a hluku

V každém prostoru se musí dostát specifickým požadavkům. Zákazník v zahradnickém centru nebo v hypermarketu nebude nadšený z průvanu nebo hluku ventilace, když nakupuje. Díky speciální zvukové izolaci garantují vzduchotechnické jednotky Hoval nízkou hladinu hluku, tolik potřebnou právě v obchodních centrech. Ani průvan není žádoucí.

Patentované vyústky Air-Injector umí rozptylovat vzduch různých teplot, aniž by vyvolaly průvan v nákupní zóně. S vysoce kvalitními jednotkami, které vyrábí lichtenštejnská firma Hoval, může být proudění vzduchu pomocí ovládání lopatky vířivé vyústky měněno dle potřeby. V důsledku toho zákazník zůstává déle v příjemném prostředí a více nakupuje – a majitel obchodního centra je také spokojený.

Obr. 2: Vnitřní systém VZT jednotky TopVent vybavené nastavitelnými vyústkami zaručují dodávku vzduchu bez průvanu

Maximální flexibilita, snadná instalace a údržba

Ve fázi návrhu musíme myslet i na typ a délku instalace a údržby. Narušení výrobního procesu nebo rušení v obchodním centru nejsou přípustné. Proto je inteligentní volbou střešní decentralizovaná jednotka. Nabízí totiž několik výhod.

Vzhledem k tomu, že instalace probíhá ze střechy, není třeba zasahovat do vnitřní prostor. Instalace probíhá rychle a jednoduše. Obvykle se instaluje několik jednotek v rámci jedné haly.

Díky decentralizaci mohou být filtry vyměněny v každé jednotce během několika minut a to bez narušení pracovní doby. Není ani nutné vypínat celý systém.

Během fungování provozu zařízení je zaručena maximální flexibilita: do každého jednoho určitého prostoru se dodává jedna jednotka, takže uvnitř jednoho rozlehlého prostoru můžeme dostát všem požadavkům jako je provozní režim (čerstvý vzduch / cirkulace), teplota místnosti a pracovní doba (jedno-, dvou- a třísměnný provoz).

Díky principu zónového řešení se vyhnete kontaminaci jedné zóny v hale druhou. Pro velké a nákladné instalace můžete využít postupnou investici.

Krátkodobá návratnost investice díky nízkým provozním nákladům

Na rozdíl od centrálních jednotek, decentralizované systémy (http://www.hoval.cz/produkty/systemy-klimatizace-hal/) běžně fungují bez zásobovacího a odvodního potrubí. Nejde jen o jednodušší design, ale také o práci jeřábů nebo instalaci nových strojů při uvedení do provozu. Výrazně tak klesají náklady na instalaci.

V dnešní době je instalace jednoduchá díky jednotkám s předem zapojenou kabeláží. Také vyústky které velmi efektivně dodávají vzduch, umožňují nižší průtok vzduchu, což znamená nižší náklady.

Většina úspor se však uskutečňuje na základě nižších provozních nákladů. Náklady na stavbu budovy ve vztahu k jejímu životnímu cyklu jsou jen 30 %. Zbývajících 70 % se týká uživatele budovy.

Také pro vnitřní klimatizace existují podobné kalkulace provozních nákladů. Investice do technologie chlazení, vytápění a větrání běžného hypermarketu se standardně splatí po dvou letech. Od té doby nižší provozní náklady navyšují zisky investorovi.

Důvod této snadné kalkulace je velmi jednoduchý a nazývá se rekuperace tepla. Teplý extrahovaný vzduch předává většinu své tepelné energie chladnějšímu přiváděnému vzduchu skrz deskový nebo rotační výměník tepla.

Systém funguje automaticky, aby zajistil minimum využití energie, ale byl ve stejné chvíli snadno ovladatelný.

Obr. 3: Ventilační jednotky s vestavěnou rekuperací tepla snižují provozní náklady

Inteligentní vzduchotechnické jednotky znamenají snadné řešení

Ať už jde o výstavní halu, sportovní centrum, nákupní centrum, průmyslové budovy nebo sklady, díky decentralizovanému systému mohou být splněny různé požadavky.

Přizpůsobivost jednotek a jejich kvalita zaručují majiteli budovy i manažerovi dlouhodobé, cenově výhodné a efektivní řešení. Koncepty jsou dobře přijímány nejen konzultanty a architekty, ale také přímo samotnými výrobci. Díky technické odbornosti a inovaci se dostaly na trh vysoce přizpůsobivé produkty, které přinášejí snadné řešení pro nás pro všechny.

Plánujete projekt pro rozlehlé prostory, sklady, továrny, či hypermarkety? Veškeré projekční podklady ZDE!

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP