1/2021

Jednání Think Tanku Národního akčního plánu pro chytré sítě 2019 - 2030

| autor: MPO0

Jednání Think Tanku Národního akčního plánu pro chytré sítě 2019 - 2030

V úvodu jednání představil pan náměstek ministra pro energetiku Ing. et Ing. René Neděla výstupy první analytické etapy NAP SG z období 2015 – 2018 (studie a pilotní projekty). Dále vysvětlil zásady aktualizace a cíle NAP SG v horizontu do roku 2030 a úlohu Think Tanku jako poradního subjektu, složeného ze zástupců odborné veřejnosti. Think Tank NAP SG je platforma, kde budou průběžně diskutovány dílčí výsledky plnění NAP SG a navrhovány směry dalšího postupu plnění.

V druhém části jednání byli účastníci jednání Think Tanku postupně seznámeni s vybranými oblastmi NAP SG: související legislativou (MPO), systémem chytrého měření elektřiny AMM (E.ON Distribuce), flexibilitou a agregací (ČEPS), principem a prvky chytré sítě (ČEZ Distribuce) a integrací elektromobility do distribučních sítí (PREdistribuce).

V průběhu jednání probíhala řízená diskuse a členové Think tanku vznášeli náměty k probíraným tématům. Prezentace z jednání Think Tanku je k dispozici v příloze článku.

Přílohy ke stažení:

​Foto: MPO

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace