Reklama

17. 2. 2020  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Jednání Think Tanku Národního akčního plánu pro chytré sítě 2019 - 2030

Dne 13. února 2020 proběhlo v prostorách MPO první jednání Think Tanku, poradního orgánu Řídicího týmu Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG).

V úvodu jednání představil pan náměstek ministra pro energetiku Ing. et Ing. René Neděla výstupy první analytické etapy NAP SG z období 2015 – 2018 (studie a pilotní projekty). Dále vysvětlil zásady aktualizace a cíle NAP SG v horizontu do roku 2030 a úlohu Think Tanku jako poradního subjektu, složeného ze zástupců odborné veřejnosti. Think Tank NAP SG je platforma, kde budou průběžně diskutovány dílčí výsledky plnění NAP SG a navrhovány směry dalšího postupu plnění.

V druhém části jednání byli účastníci jednání Think Tanku postupně seznámeni s vybranými oblastmi NAP SG: související legislativou (MPO), systémem chytrého měření elektřiny AMM (E.ON Distribuce), flexibilitou a agregací (ČEPS), principem a prvky chytré sítě (ČEZ Distribuce) a integrací elektromobility do distribučních sítí (PREdistribuce).

V průběhu jednání probíhala řízená diskuse a členové Think tanku vznášeli náměty k probíraným tématům. Prezentace z jednání Think Tanku je k dispozici v příloze článku.

Přílohy ke stažení:

​Foto: MPO

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372