Reklama

29. 11. 2019  |  Publicistika  |  Autor: František Vörös, konzultant

Jak se plní globální závazky k cirkularitě plastů

Globální megatrendy, jako jsou ochrana klimatu a růst populace, vyžadují i v případě plastů přechod na cirkulární ekonomiku s ohledem na zodpovědné zacházení se zdroji.

O nedostatcích v informacích o globálním toku plastů jsem stručně referoval na tomto webu 30.10.2019 v článku „Veletrh Kunststoffe 2019 vstříc cirkularitě plastů-část 1“. 

O budoucích trendech ve spotřebě termoplastů do roku 2023 vypovídá aktuální studie agentury AMI „Summary of the global plastics industry“. Je patrné, že spotřeba se zpomalí na průměrný roční růst o 3,8 %, oproti 6,7 % růstu do roku 1984 a 4,6 % růstu do roku 2018. Zůstane zachována dominance PE, následují PP, PVC, PS a PET. Pro Evropu prognózují nižší průměrný roční růst – o 1,0 %.

Plasty jsou typickým produktem, který v řetězci od výroby po spotřebu vykazuje za rok 2018 čtyřnásobný růst přidané hodnoty na 1,870 miliard euro. Plastikářský průmysl dává obživu zaměstnancům ve 210 397 společnostech, čínské se podílejí 34 %, evropské 12 %.

V posledním půlroce bylo zpracováno a je nabízeno za 3-5 000 USD více než 10 studií o světové trhu recyklovaných plastů. Jejich prognózy růstu tohoto trhu se pohybují na vyšší úrovni, než je očekávaná spotřeba. Konkrétně od 5,5 % /BCC Research/ po 6,8 % /Transparency Market Research/. Zdá se, že je to nedostatečné ke splnění ambiciózních cílů.

Na výročních zasedáních Světového ekonomického fóra v Davosu v letech 2016 a 2017 prezentovala Nadace MacArthur studii „The New Plastics Economy“ se znepokojujícími informacemi o plastových odpadech, zejména v oceánech.

Nadace vyzvala v lednu 2018 světové společnosti ke společnému dobrovolnému úsilí směrem k prevenci vzniku plastových odpadů, znovuužívání, redesignu a efektivním recyklacím plastů, zejména z obalových aplikací v horizontu roku 2025.

Globální závazky prvních 200 společností byly vyhlášeny v říjnu 2018. Mezi tím se připojovaly další společnosti, takže v říjnu 2019 se již jednalo o 400 signatářích, kteří „produkují“ pětinu světových plastových odpadů.

Při příležitosti konání globální oceánské konferenci v Oslu v letošním říjnu vydala Nadace MacArthur 433- stránkovou kontrolní zprávu „The new plastics economy global commitment“. Hodnocení vychází ze závazků:

 • Společností, produkujících a užívajících plastové obaly a jejich příslibů do roku 2025 užívat pouze obaly schopné ze 100 % znovu použít, recyklovat nebo kompostovat. Jedná se např. o Carrefour, Colgate, Danone, Mars, Nestlé, Johnson, Unilever, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Walmart.

 • Výrobce a dodavatele plastů a jejich příslibu zvýšení obnovitelného obsahu na 75 %.

 • Společností zabývajících se sběrem, tříděním a recyklacemi se závazky k vyšším objemům kvalitního recyklátu a zvýšení podílu recyklátu ve vlastních produktech.

 • Výrobce tvrdých plastových výrobků s příslibem zvýšení obsahu recyklátu ve svých výrobcích.

Podporovatelé cirkulární ekonomiky a investoři byli vyzváni ke zvýšení aktivit. Totéž se očekává od Vlád, NGO, asociací, vědecké sféry a finančních institucí.

Speciální doporučení ze zprávy se týkají plastových obalů, konkrétně:

 • Eliminace problémových a nepotřebných obalů s využitím redesignu, inovací a nových modelů.

 • Aplikace modelů pro opětovné užití a snížení aplikací jednorázových obalů.

 • Užívání pouze obalů, které jsou 100 % znovupoužitelné, recyklovatelné a kompostovatelné.

 • Všechny obaly po skončení životnosti znovu užít, nebo recyklovat, nebo kompostovat. Zabránit skládkování nebo litteringu.

 • Systémy spalování nebo výroby energií z plastových odpadů nepatří do plnění cílových ukazatelů.

 • Obaly musí být bezpečné, zdravotně nezávadné a nesmí obsahovat nebezpečné chemikálie.

Rozsáhlá zpráva definuje některé nejednoznačné pojmy, konkrétně:

 • Reusable /znovupoužitelné/

 • Recyclable /recyklovatelné/

 • Compostable ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372