Reklama

19. 6. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Martin Rojko

Jak se bude skladovat elektřina?

Způsob výroby, dodávek a spotřeby elektřiny se ne jen ve Velké Británii mění zásadním způsobem. Nástup nových trendů v energetickém systému je podmíněn třemi základními faktory: bezpečností dodávek, uhlíkovými emisemi a ekonomickými náklady

Uhlík už netáhne

V posledních letech byl zaznamenán výrazný nárůst výroby, díky zavedení tzv. feed-in tarifu snížení nákladů na nízkouhlíkové technologie a změnu přístupu k samotné výrobě energie.

Například kapacita instalovaných solárních panelů se zvýšila v letech 2011 až 2014 pětinásobně. Jedním z trendů vyplývajících ze směrnic EU je uzavírání tradičních velkých uhelných elektráren. Výsledkem je snížení kapacity tohoto typu energie od roku 2011 do 2015 o 9 GW.

Výroba elektrické energie se v roce 2014 podílí 36% na všech uhlíkových emisích v Británii. Pokud tedy chceme splnit cíl a snížit emise skleníkových plynů o 80 % do roku 2050, je nutné zaměřit se i na ostatní odvětví, především dopravu a budovy (teplo).

To také naznačuje studie jejíž název je příznačný: Může skladování energie pomoci snížení nákladů systému elektrické energie Velké Británie v budoucnosti?

Elektrifikace

Elektrifikací těchto odvětví se sníží emise, jen pokud bude založená na nízkouhlíkových zdrojích. Zde ale nastává problém, protože nárůsty odběru ve špičce v systému budou podstatně vyšší, než dodatečná opatření na straně dodávek.

Tyto trendy budou mít celou řadu dopadů na energetický systém. Jedním z nich je často uváděná kritika mnohých obnovitelných zdrojů energie. Především nestabilita dodávek.

Ostatní formy výroby, například z biomasy, z jádra, nebo záchyt a skladování uhlíku, fungují na konstantní úrovni produkce a nejsou schopné v době špičky výkon krátkodobě zvýšit.

Podle autorů studie budou potřebovat podobné cenové signály, nebo ještě větší, než větrné generátory, aby snížily výkon v době nízkého odběru. 

Kapacitní rezerva 

Současné rezervy stačí na zvládnutí "šoků", ale ve střednědobém a dlouhodobém horizontu již to tak být nemusí.

Zvýšený podíl solární a větrné energie bude znamenat nahrazení tradičních uhelných, nebo plynových elektráren. 

Ty se budou využívat jiným způsobem, než dosud, což se projeví na zvýšených nákladech na údržbu, větší opotřebení, kratší životnost a vyšší odpad, protože budou mít nižší efektivitu a vyšší emise na jednotku výkonu.

Hlavní technologie pro skladování elektrické energie rozděluje studie do několika typů:

Hromadné skladovací způsoby

Ty jsou především v distribuční soustavě a mají poměrně dlouho trvající kapacity. Zabezpečují velkorozměrné uskladnění a vybíjení elektrické energie dle potřeb ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372