Reklama

28. 1. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Jak podat hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím formuláře F_ODP_PROD?

Tento manuál je určen uživatelům, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a kteří podávají Hlášení o produkci a nakládání s odpady (příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění) prostřednictvím PDF formulářů, které jsou k dispozici registrovaným uživatelům v jejich elektronických účtech v ISPOP.

Formuláře ke stažení a následnému vyplnění jsou k dispozici pouze zaregistrovaným uživatelům na www.ispop.cz po přihlášení v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení formuláře" 

MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE F_ODP_PROD

Formulář PDF je určen uživatelům s nižším počtem ohlašovaných údajů (List č. 2 v rozsahu cca 40 stran). Při zadávání většího množství údajů již formulář nezajistí komfortní zpracování dat (dlouhá doba čekání při On-line kontrole či při odesílání do ISPOP).

%pst%

Cílem dokumentu je poskytnout uživatelům, kteří využívají k tvorbě hlášení PDF formuláře, názornou pomoc při vyplňování formuláře F_ODP_PROD.

POZOR! Úspěšně podat hlášení může pouze zaregistrovaný uživatel do ISPOP, tzn. uživatel, který obdržel přihlašovací jméno a heslo. Informace o registraci subjektu naleznete na www.ispop.cz -> JAK PODAT HLÁŠENÍ -> Registrace v systému ISPOP. 

Videoprůvodce pro formulář F_ODP_PROD (2014)

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372