1/2024

Jak ovlivňuje REACH a CLP strategii trvale udržitelného rozvoje průmyslu?

| autor: Ekotox0

Jak ovlivňuje REACH a CLP strategii trvale udržitelného rozvoje průmyslu?

Podle studie, kterou dala vypracovat ECHA, se společnosti stále potýkají s řízením chemických látek hlavně v souvislosti s dodržováním všech příslušných nařízení. 

Soulad s právními předpisy o chemických látkách a směsích považují společnosti za výchozí bod, který poskytuje "licenci na provoz" ve svých podnikatelských oblastech, ale tuto problematiku přímo nespojují s jejich strategiemi udržitelnosti.

Vývoj udržitelnějšího chemického managementu je více ovlivněn regulačními požadavky, očekáváním zákazníků nebo obchodními strategiemi společností.

Kvalitní informace v REACH registračních dokumentacích společností nebyly považovány za komerční aktiva. Kvalita dokumentace ve skutečnosti nemá roli v programech dodržování shody v průmyslu a 19 společností účastnících se této studii nemá specifické cíle (například klíčové ukazatele výkonnosti) nebo strategie pro řešení kvality dokumentace.

Společnosti, které usilují o udržitelné používání chemických látek, oceňují zejména předvídatelnost regulačních opatření s cílem zůstat "předpřipravený". Studie ukazuje, že Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy je hlavní hnací silou inovací a substitucí méně nebezpečných chemických látek a směsí.

Obecně se poptávka po trvalejších výrobcích a výrobních procesech na trhu zvyšuje a je nejvýraznější v podnicích, které čelí přímo spotřebitelům. Maloobchodníci hrají důležitou roli při přenosu trendů v poptávce spotřebitelů.

Hlavním zjištěním zprávy je, že nařízení REACH a CLP mají rozhodující, i když jen nepřímý vliv na udržitelnost a obchodní strategie společností. Kandidátský seznam má vliv zejména na poptávku na trhu a používá se jako opatření pro investory na porovnávání výkonnosti udržitelnosti společností. Požadavky trhu a investorů mají následně přímý vliv na integrované podnikové obchodní strategie, včetně strategií udržitelnosti.

Studie přináší agentuře ECHA několik doporučení k využití příležitosti pro další zlepšení situace. Například způsoby, jak povzbudit společnosti, aby do svých integrovaných strategií udržitelnosti podniků zahrnuli správné řízení chemických látek, a to vypracováním referenčních nástrojů pro podávání zpráv.

Několik těchto doporučení může také pomoci agentuře ECHA při dosahování cílů Světového summitu trvale udržitelného rozvoje do roku 2020. Agentura ECHA začne diskutovat o těchto nápadech s průmyslem, nevládními organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP