1/2024

Jak na evidenci elektrických a elektronických zařízení po 15. srpnu 2018?

| autor: Bc. Jiří Tichý, INISOFT s.r.o.0

Jak na evidenci elektrických a elektronických zařízení po 15. srpnu 2018?

Od 15. srpna dochází ke změně rozsahu působnosti dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to na základě ustanovení § 37f odst. 2 písm. b) tohoto zákona.

Od tohoto data se také rozšiřuje okruh elektrozařízení a zároveň dochází ke změně skupin elektrozařízení. Dřívější členění do deseti skupin (příloha č. 7 část I. zákona o odpadech) je nově definováno do šesti skupin (příloha č. 7 část II. zákona o odpadech).

Jelikož se členění v zařazování mění v průběhu kalendářního roku 2018, vyvstává problém s evidencí a následným ohlášením do systému ISPOP.

Příloha č. 8 (Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a nakládání s odpady) vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, je na tuto změnu připravena a přímo uvádí: „do kalendářního roku 2018 (včetně) se uvádí označení skupiny elektrozařízení dle tabulky č. 1, do které zpracované elektrozařízení patří nebo ze které byl druh odpadu přepracováním získán."

Od kalendářního roku 2019 se uvádí čísla skupin elektrozařízení podle přílohy č. 7 části II zákona.“.

Evidence a zařazování do skupin elektrozařízení v celém kalendářním roce 2018 by tedy měla probíhat v souladu s přílohou č. 7 části I. zákona o odpadech(členění v deseti skupinách platných do 15. srpna 2018)

Doporučením pro evidenci elektroodpadu, na který vznikla povinnost až od 15. srpna 2018, je evidování v podskupinách (Ostatní), dle přílohy č. 1 vyhl. č. 352/2005 Sb.

Nově definované skupiny elektrozařízení použijete v evidenci až od roku 2019.

Samostatná poznámka pro výrobce a dovozce elektrických a elektronických zařízení:

Ten, kdo je dovozcem nebo výrobcem uvedených zařízení, má povinnost zkontrolovat si své zařazení uvedené v seznamu výrobců a dovozců se skutečností platnou po 15. 8. 2018 podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, přílohy č. 7 části II.

Pokud se toto zařazení změní oproti stávajícímu uvedenému, musí provést nebo nechat provést změnu zápisu v seznamu výrobců a dovozců a pokud by se dotýkalo změny plnění základní povinnosti výrobců (zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu), musí účastník zajistit, aby byly povinnosti výrobce plněny (např. rozšíření systému sběru a zpracování elektroodpadů).

Jakým způsobem se provede změna ve zmíněném seznamu?

Pro individuální systémy musí výrobce nebo dovozce, do doby vystavení změnových formulářů, dát na vědomí volnou formou textu nové zařazení do datových schránek MŽP, případně změnu, která by z ní vyplývala.

Po vystavení změnových formulářů na stránkách CENIA musíte v rámci individuálního systému tuto změnu provést sami. Termín vystavení změnových zatím není známý formulářů.

Pro výrobce a dovozce zařazené v kolektivním systému by měl tuto změnu zajistit provozovatel kolektivního systému, se kterým je smlouva uzavřena. Pokud by se tak nestalo, chyba a odpovědnost by byla vedena vůči výrobci či dovozci, proto doporučujeme informovat písemně zástupce kolektivního systému o případné změně v zařazení elektrozařízení.

Po vystavení změnových formulářů na stránkách CENIA zkontrolujte, zda kolektivní systém změnu provedl. Termín vystavení změnových zatím není známý formulářů.

Zdroj:www.inisoft.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA