1/2022

Jak může legislativa podpořit opětovné využívání vyčištěné vody?

| autor: Martina Jandusova0

water-731251_640.jpg
zdroj: Pixabay

Pro průmysl je voda klíčovou surovinou. Mnoho průmyslových sektorů má vysoké nároky na množství vody, které spotřebovávají. Jenomže se pomalu dopracováváme k nedostatku vody, s čímž souvisí nemalé problémy, které se nedotknou jen průmyslu. Dává tak smysl co nejvíce odpadní vodu opětovně využívat.

Na to, abychom ji ale mohli využívat v co největším měřítku, je potřeba legislativy, která by to podpořila. Proto jsem se obrátili na společnost Veolia ČR, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a společnost SUEZ CZ, aby nám zodpověděli otázku:

Jak by podle Vás měla vypadat legislativa, aby bylo možné vyčištěnou odpadní vodu více opětovně využívat?

Ondřej Beneš, Veolia Česká republika

Postupná náhrady odběrů vod povrchových a podzemních efektivnějším hospodařením s vodou a recyklací použitých vod zejména v průmyslu již dávno existuje - stačí se podívat na analýzu průmyslových odběrů povrchových a podzemních vod za posledních 15 let, kde se výše uvedené promítá. Jedná se ale zejména o recyklaci v rámci konkrétních areálů, kdy oplachové, chladící či procesní vody jsou po úpravě znovu využívány.

V těchto případech s výjimkou plnění interních či oborových normativů (například u potravinářských subjektů zajištění shody s požadavky HACCP) není nutné postupovat samostatným správním řízením, které by předcházelo legislativně využíváním recyklovaných vod jinými subjekty. Právě na toto ale pamatuje evropské nařízení 2020/741/EU z minulého roku, které upravuje požadavky na kvalitu recyklovaných vod podle způsobu jejich využití. ČR se letos připravuje na implementaci, která by měla proběhnout s gestorem Ministerstvem zemědělství.

Do doby případného rozhodnutí o samostatné úpravě např. v zákoně o vodách (mimo předpokládanou úpravu zákona o hnojivech) je ovšem nutné postupovat podle platného zákona č. 254/2001 Sb., který neumožňuje vodoprávním úřadům vydat samostatné správní rozhodnutí na "jiné využití" produkovaných odpadních vod, které by zmíněný vztah mezi producentem a odběratelem upravilo.

Je možné připomenout i nezdar, který potkal pozměňovací návrh poslankyně Jany Krutákové, který požadoval v rámci novely vodního zákona "Sucho" samostatnou kapitolu právě pro recyklované vody a poučit se z něj pro další období, které by mělo nutnost legislativního ošetření problému výroby a předávání recyklované vody jasně podporovat.

Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO