1/2024

Jak kompenzovat emise z našich automobilů - nátěry, které čistí ovzduší

| autor: Petr Jarolímek0

Jak kompenzovat emise z našich automobilů - nátěry, které čistí ovzduší

Jak technologie funguje

Funkční nátěry FN NANO® jsou tzv. fotokatalytickou nanotechnologií. Využívají energii světla, kterou přeměňují na silný čistící a antimikrobiální efekt.

Fotokatalýza patří mezi fotoprocesy, které jsou přirozenou součástí našeho života a přírody kolem nás. Energie světla, která dopadá na mikrokrystalky polovodiče TiO2 vytváří na jejich povrchu volné elektrony a elektronové díry, jejichž působení rozbíjí vazby a spolu s kyslíkem rozkládá organické látky až na molekuly oxidu uhličitého a vody.

Technologie funkčních nátěrů FN NANO® využívá specifických vlastností mikroskopických krystalků TiO2 o rozměrech menších než 100 nanometrů a fyzikálních jevů probíhajících na atomární a subatomární úrovni. Proto se jedná o nanotechnologii.

Vysoká účinnost FN NANO® nátěrů je založena na využití speciálního patentovaného pojiva, které je přístupné pro vzduch, neblokuje povrch fotokatalyzátoru a naopak, dokáže nanokrystalky TiO2 udržet na povrchu nátěrové vrstvy tak, aby byla maximalizována jejich účinnost a plnily svoje čistící vlastnosti, i když je v nátěru přidána barevná složka.

Co technologie umí

Technologie pomáhá čistit ovzduší od tun nebezpečných oxidů dusíku, mikroskopických prachových částic (PM2,5 a menších) obsahujících nebezpečné karcinogenní látky jako je benzo(a)pyrén. Dosavadní výzkum ukazuje také na možnost využití technologie při odstraňování skleníkových plynů metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) a prekurzorů vzniku ozonu (O3).

Nanotechnologické multifunkční nátěry FN NANO® jsou využívány pro ochranu povrchu staveb před mikrobiologickým napadením, před usazováním sazí a další špíny rozptýlené ve vzduchu a před degradujnícími účinky ultrafialového záření a zároveň tím čistí vzduch od nebezpečných látek.

Ošetření 15 – 20 m2 zdi nebo fasády domu nátěrem vytvoří z této plochy nanotechnologickou čističku vzduchu, která kompenzuje ekologickou stopu (produkce NOx - oxidů dusíku) provozu jednoho osobního automobilu. Plná funkčnost této čističky je odhadována na až několik dekád. Nevyžaduje žádnou údržbu a o „provozní energii“ se stará Slunce v podobě denního světla.

Hlavní funkce a oblasti použití

Hlavními výhodami uvedené nanotechnologie jsou účinná dlouhodobá ochrana proti usazování plísní a řas, aktivní samočištění povrchu, dlouhodobá obrana proti usazování sazí a další atmosférické špíny, dokonalá ochrana podkladu proti degradujícímu působení UV záření a minimalizace erozivních vlivů – tyto funkce zajišťují prodloužení dobrého stavu a životnosti zateplených fasád.

Oblíbenými oblastmi užití funkčních nátěrů FN NANO® jsou z venkovních povrchů fasády a střechy, sochy a pomníky, památkově chráněné objekty, ochrana dřeva, ochrana betonu, anti graffiti, ve vnitřním prostředí budov pak technologie působí jako čistička vzduchu a jako ochrana proti infekcím. Technologie zároveň výrazně ochlazuje ošetřené povrchy a je skvělým nástrojem k znovunastolení tepelné rovnováhy ve městech.

Každý rok v Evropě zemře předčasně, v důsledku znečištěného ovzduší, 800 tisíc lidí. S českou supertechnologií jsme schopni účinně zlepšovat kvalitu ovzduší, kompenzovat emise, které vytváříme a nejenom pomáhat přírodě a zdraví lidí, ale také naší ekonomice,“ říká Jan Procházka.

Foto:

1. Řešení panelových domů: situace před a po ošetření funkčním nátěrem

2. S fotokatalytickým funkčním nátěrem FN® lze docílit zdravé vnitřní prostředí i v prostorách velkých administrativních budov

3. Také mnohé kliniky jsou chráněné funkčními nátěry FN®: Gemini – operační sál

4. Dlouhodobě čisté sochy v zámeckém parku v Paskově, v oblasti s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice

Zdroj fotografií: fn-nano.com

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP