1/2024

Jak efektivně nakládat s vodou, energií a odpady?

| autor: Tiskové zprávy svazu měst a obcí0

Jak efektivně nakládat s vodou, energií a odpady?

Zhruba za jedenáct dní, přesně 27. února 2018 od 10.00 hodin, se uskuteční speciální Den starostů.Půjde o setkání představitelů samospráv z celé České republiky ke třem klíčovým tématům: voda - energetika - odpady. Akce se bude konat na výstavišti v pražských Letňanech v rámci veletrhu Aquatherm Praha 2018. Pořádá jí Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s partnery. 

„Snahou a zájmem Svazu měst a obcí ČR je, aby Den starostů byl pestrý, informačně nabitý a pro účastníky přínosný,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „K tomu, aby zástupci samospráv získali potřebný aktuální přehled z oblasti vodohospodářství, energetiky a nakládání s odpady včetně budoucího směřování a navázali užitečné kontakty, může zásadně přispět spolupráce Svazu s příslušnými ministerstvy. Účast na akci tak mimo jiné přislíbili zástupci ministerstva životního prostředí či průmyslu a obchodu.“

Na Dni starostů se tak bude mluvit například o nakládání s odpady po roce 2024, mýtech v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod, benchmarku vodního hospodářství či energetických úsporách z pohledu obcí. S příspěvky mimo jiné vystoupí zástupci Státního fondu životního prostředí, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací nebo Národního centra energetických úspor.

„Účastníci akce se dozví praktické informace o provozování vodohospodářské infrastruktury ve městech a obcích včetně toho, kde se provozuje dobře a kde lépe. Také zazní návody a doporučení, jak správně investovat a provozovat energeticky úsporná a účinná opatření,“říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „Opomenuta nebude ani otázka budoucího sběru, svozu, třídění a využití odpadů. A protože je naprosto zásadní vědět, kde na to vzít, představeny budou i možnosti financování především s pomocí dotací.“

Den starostů se koná na základě spolupráce Svazu měst a obcí ČR s organizátory veletrhu Aquatherm Praha 2018, což je několikadenní akce pro investory a provozovatele budov a infrastruktury. Kromě Dne starostů, tedy vlastně speciálního semináře, si návštěvníci pražského výstaviště v Letňanech budou moci prohlédnout expozice moderního technického zabezpečení budov, seznámit se s inovativními přístupy ve správě nemovitostí či navázat spolupráci s řadou odborně zdatných a progresivních lidí, kteří působí v této oblasti. 

Podrobnosti včetně informace k registraci najdete na: http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/ostatni/pozvani-na-den-starostu-v-ramci-veletrhu-aquatherm-praha.aspx.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP