1/2022

Investice do vodárenství na Karvinsku za více než 135 milionů

| autor: Sever0

Investice do vodárenství na Karvinsku za více než 135 milionů

Dokončena bude také rekonstrukce vodovodního řadu v Karvinské ulici v Dětmarovicích, která odstartovala loni, a výše investice celkem přesáhne deset milionů korun.

V samotné Karviné proběhne například rekonstrukce vodovodního řadu v ulici U Studny, kde bude vyměněno 212 metrů litinového potrubí z 60. let minulého století, které vykazuje zvýšený počet poruch za potrubí z vysokohustotního polyetylenu s vnějším ochranným pláštěm. Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií minimalizující dopady na povrch a komfort obyvatel.

„Zahájena bude také modernizace v karvinské části Doly v Havířské ulici, nebo ve Fryštátě. Zde bude investice, která se dotkne několika ulic, za více než 12 milionů korun spočívající ve výměně 1350 metrů litinového vodovodního řadu koordinována s plánovanou opravou komunikace ze strany města.

Současné potrubí nemá kvůli inkrustaci dostatečnou kapacitu. Jako nový materiál bude ve zpevněném povrchu použita tvárná litina s vnitřní výstelkou, v nezpevněných plochách vysokohustotní polyetylen s ochranou vnějšího povrchu. Přepojeno bude 55 plastových přípojek a vyměněno 15 kovových,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Řada investičních akcí v oblasti dodávek pitné vody je plánována také v Havířově, Bohumíně, Horních Bludovicích, Dětmarovicích, Šenově, nebo Albrechticích u Českého Těšína. Tam bude za více než čtyři miliony korun vyměněno přes 650 metrů litinového potrubí z konce šedesátých let minulého století za vodovodní řad z vysokohustotního polyetylenu.

V Horních Bludovicích proběhne druhá část modernizace vodovodu v oblasti Valašinec, kde bude za více než tři miliony korun vyměněno 700 metrů ocelového potrubí s nevyhovujícími tlakovými a průtokovými poměry za řad z vysokohustotního polyetylenu. Rekonstrukce proběhne bezvýkopovou metodou. Nová trasa bude o zhruba 50 metrů delší v důsledku požadavků vlastníků dotčených pozemků.

V Dětmarovicích bude dokončena investice s celkovými náklady přesahujícími deset milionů korun v Karvinské ulici. Celkem jde o výměnu více než 1280 metrů ocelového potrubí za potrubí z vysokohustotního polyetylenu kvůli nevyhovujícím tlakovým a průtokovým poměrům, na které mimo jiné upozorňovali odběratelé. Více než 500 metrů bude provedeno otevřeným výkopem, zhruba 770 metrů bezvýkopovou technologií.

V Havířově bude modernizován vodovod například v části Životice, v Prostřední Suché v ulici kapitána Jasioka, ve městě v ulicích Rodinná, U Mýta a Okrajová nebo v části Bludovice v ulicích Strmá, Dělící a Těšínská. Zahájeny budou také stavby v části Podlesí v ulicích Okrajová a Dlouhá třída, nebo ve městě v ulicích Osvoboditelů, Karvinská a J. Seiferta.

„Ve Starém Bohumíně bude rekonstruován vodovod v ulici Okrajní, v části Skřečoň v ulici Blatná. Ve Starém Bohumíně v ulicích 5. května, Kosmonautů, Čs. legií a J. Koczura.

Stavba za více než šest milionů bude koordinována s rekonstrukcí kanalizace a místní komunikace, kterou v oblasti chystá město. Původní litinové potrubí bude vyměněno za řad z tvárné litiny,“ vysvětluje Veselý.

Vodovodní řad bude vyměněný také v Novém Bohumíně v Nerudově ulici. Litinové potrubí z přelomu 60. a 70. let minulého století bude vyměněno za řad z tvárné litiny především kvůli nevyhovujícím tlakovým poměrům způsobeným inkrustací. Náklady přesáhnou pět milionů korun.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 10,5 miliardy korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 530 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO