1/2024

Investice do vodárenství na Karvinsku za více než 135 milionů

| autor: Sever0

Investice do vodárenství na Karvinsku za více než 135 milionů

Dokončena bude také rekonstrukce vodovodního řadu v Karvinské ulici v Dětmarovicích, která odstartovala loni, a výše investice celkem přesáhne deset milionů korun.

V samotné Karviné proběhne například rekonstrukce vodovodního řadu v ulici U Studny, kde bude vyměněno 212 metrů litinového potrubí z 60. let minulého století, které vykazuje zvýšený počet poruch za potrubí z vysokohustotního polyetylenu s vnějším ochranným pláštěm. Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií minimalizující dopady na povrch a komfort obyvatel.

„Zahájena bude také modernizace v karvinské části Doly v Havířské ulici, nebo ve Fryštátě. Zde bude investice, která se dotkne několika ulic, za více než 12 milionů korun spočívající ve výměně 1350 metrů litinového vodovodního řadu koordinována s plánovanou opravou komunikace ze strany města.

Současné potrubí nemá kvůli inkrustaci dostatečnou kapacitu. Jako nový materiál bude ve zpevněném povrchu použita tvárná litina s vnitřní výstelkou, v nezpevněných plochách vysokohustotní polyetylen s ochranou vnějšího povrchu. Přepojeno bude 55 plastových přípojek a vyměněno 15 kovových,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Řada investičních akcí v oblasti dodávek pitné vody je plánována také v Havířově, Bohumíně, Horních Bludovicích, Dětmarovicích, Šenově, nebo Albrechticích u Českého Těšína. Tam bude za více než čtyři miliony korun vyměněno přes 650 metrů litinového potrubí z konce šedesátých let minulého století za vodovodní řad z vysokohustotního polyetylenu.

V Horních Bludovicích proběhne druhá část modernizace vodovodu v oblasti Valašinec, kde bude za více než tři miliony korun vyměněno 700 metrů ocelového potrubí s nevyhovujícími tlakovými a průtokovými poměry za řad z vysokohustotního polyetylenu. Rekonstrukce proběhne bezvýkopovou metodou. Nová trasa bude o zhruba 50 metrů delší v důsledku požadavků vlastníků dotčených pozemků.

V Dětmarovicích bude dokončena investice s celkovými náklady přesahujícími deset milionů korun v Karvinské ulici. Celkem jde o výměnu více než 1280 metrů ocelového potrubí za potrubí z vysokohustotního polyetylenu kvůli nevyhovujícím tlakovým a průtokovým poměrům, na které mimo jiné upozorňovali odběratelé. Více než 500 metrů bude provedeno otevřeným výkopem, zhruba 770 metrů bezvýkopovou technologií.

V Havířově bude modernizován vodovod například v části Životice, v Prostřední Suché v ulici kapitána Jasioka, ve městě v ulicích Rodinná, U Mýta a Okrajová nebo v části Bludovice v ulicích Strmá, Dělící a Těšínská. Zahájeny budou také stavby v části Podlesí v ulicích Okrajová a Dlouhá třída, nebo ve městě v ulicích Osvoboditelů, Karvinská a J. Seiferta.

„Ve Starém Bohumíně bude rekonstruován vodovod v ulici Okrajní, v části Skřečoň v ulici Blatná. Ve Starém Bohumíně v ulicích 5. května, Kosmonautů, Čs. legií a J. Koczura.

Stavba za více než šest milionů bude koordinována s rekonstrukcí kanalizace a místní komunikace, kterou v oblasti chystá město. Původní litinové potrubí bude vyměněno za řad z tvárné litiny,“ vysvětluje Veselý.

Vodovodní řad bude vyměněný také v Novém Bohumíně v Nerudově ulici. Litinové potrubí z přelomu 60. a 70. let minulého století bude vyměněno za řad z tvárné litiny především kvůli nevyhovujícím tlakovým poměrům způsobeným inkrustací. Náklady přesáhnou pět milionů korun.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 10,5 miliardy korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 530 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP