1/2024

Inspektoři uložili potravinářskému řetězci NORMA dvě pokuty za celkem 290 tisíc korun za netřídění odpadů

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Inspektoři uložili potravinářskému řetězci NORMA dvě pokuty za celkem 290 tisíc korun za netřídění

Při kontrole v srpnu 2017 na prodejně NORMA v Gerské ulici v Plzni inspektoři zjistili, že v 1 100 litrovém kontejneru určeném pouze na směsný komunální odpad, který už nelze dále vytřídit, byly odpady, které třídit lze. 

„Jednalo se především o už dále neprodejné ovoce, zeleninu a nebalené pekařské výrobky, které mají být tříděny jako biologicky rozložitelné odpady. 

V kontejneru na komunální odpad byly zbytečně také plastové podložky od ovoce, které lze jako plast třídit samostatně. 

Odděleně mají být shromažďovány také prošlé balené potraviny a poškozené zboží, což se ale nedělo. Vše bylo vhozeno v jednom kontejneru na směsný komunální odpad,“ uvedla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň.

Inspektoři dále zjistili, že biologicky rozložitelné odpady a prošlé balené potraviny a poškozené zboží nebyly předávány k likvidaci oprávněným osobám, jak stanovuje zákon. 

„Je zřejmé, že se nejednalo o náhodné pochybení pracovníků společnosti, ale o špatný systém nakládání s odpady vzniklými na prodejnách NORMA. Za netřídění a nedostatečnou evidenci odpadů jsme uložili pokutu 250 tisíc korun,“ řekla Horčicová.

Přitom biologicky rozložitelné odpady vzniklé na prodejně mohly být dále využity ve zpracovatelských zařízeních, jako jsou například bioplynové stanice nebo kompostárny. 

Po vhození do kontejneru na komunální odpad ale končí ve spalovně odpadů nebo na skládce, kde navíc ohrožují životní prostředí. 

„Při skládkování biologicky rozložitelných odpadů dochází k řadě velmi těžko popsatelných chemických reakcí. 

Uvolňují se uhlovodíky do atmosféry, dochází k uvolňování průsakových vod s toxickými výluhy do zemské kůry a posléze do podzemních vod,“ popsala důsledky netřídění Horčicová.

Není to však zdaleka první pokuta pro tento potravinářský řetězec. Například po kontrole v roce 2016 inspektoři ČIŽP uložili společnosti NORMA pokutu 40 tisíc korun opět za netřídění odpadů tentokrát vzniklých na provozovně v Krušnohorské ulici v Ústí nad Labem. 

„V jednom kontejneru inspektoři našli plasty, sklo i papír. Zákon o odpadech požaduje důsledné třídění z důvodů dalšího materiálové využití. Společné shromažďování tříditelných odpadů to znemožňuje,“ doplnil Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem.

Z poslední kontroly ČIŽP uskutečněné 2. srpna 2018 vyplývá, že pravidelné kontroly ČIŽP přiměly vedení prodejny v Gerské ulici v Plzni pořídit kontejner na třídění biologicky rozložitelných odpadů, které jsou do nich také shromažďovány a poté předávány k likvidaci oprávněným osobám, jak stanovuje zákon.

Zdroj: http://www.cizp.cz/Inspektori-ulozili-potravinarskemu-retezci-NORMA-dve-pokuty-za-celkem-290-tisic-korun-za-netrideni-odpadu.html

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP