2/2023

Inspekce loni uložila méně pokut

| autor: redakce0

Inspekce loni uložila méně pokut
Ta loni uložila 2887 pokut v celkové výši 130,7 milionů korun. Počet pokut i celková výše ale klesají. Sankcionováno bylo o 54 méně firem a celková výše pokut klesla meziročně o 5 milionů korun. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na webu inspekce.

Při větší intenzitě kontrol nebylo zjištěno tolik porušení zákona jako v roce 2015. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 podniků podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Ze statistik je patrné, že velké firmy se snaží dodržovat platné právní předpisy a vyhlášky související s ochranou životního prostředí. Například výrobce ložisek ZKL je zapojen do systému IMDS – International Material Data System, ve kterém dodavatelé pro automobilový průmysl sdílejí informace o použitých materiálech ve svých výrobcích tak, jak ukládá direktiva Evropské unie.

Je pro nás samozřejmé využívat komplexní systém vzdělávání našich pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí," uvedla personální ředitelka ZKL Lada Serreli. Firma podle ní také postupně snižuje energetickou náročnost výroby a vyhodnocuje spotřebu energií.

Zájem na environmentálním řízení firmy potvrzuje i výrobce garážových vrat Lomax z Bořetic na Břeclavsku. „Naše výrobní technologie je postavena na tom, aby vznikalo minimální množství odpadů. V roce 2012 jsme také uzavřeli smlouvu se společností EKO-KOM, která v tuzemsku zajišťuje zpětných sběr a následnou recyklaci odpadu. Loni jsme přes tento systém odevzdali několik tun papírových a plastových obalů," uvedl marketingový manažer Lomaxu Lubomír Valenta.

Problémy s ekologií si uvědomují i města. Řada z nich zhasla svoje radnice koncem března díky tradiční Hodině Země. Politici toto gesto vnímají zejména symbolicky. „Zhasnutí dominant je symbol, podstatná jsou ale konkrétní opatření, která naši energetickou náročnost opravdu snižují. Brno před dvěma lety zavedlo tzv. energetický management budov, díky němuž je nyní ve více než stovce budov průběžně sledována spotřeba všech energií. Program už přináší první výsledky ve snižování plýtvání energiemi – v nižších účtech a nižším znečištění ovzduší,"uvedl brněnský náměstek primátora Martin Ander.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP