1/2021

Informace k prodlužování samostatných Registrací akce ve věci doložení podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

| autor: SFŽP0

Informace k prodlužování samostatných Registrací akce ve věci doložení podkladů k Rozhodnutí o pos

Tento postup se týká pouze projektů s vydanou samostatnou Registrací akce a podporou EU do 200 mil. Kč. Postup nelze použít při vydání sloučeného dokumentu RA a RoPD, kdy jsou aplikována přísnější pravidla pro změny RoPD.

(Změny těchto právních aktů jsou vždy schvalovány a vydávány Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí).

V bodě 2.2 přílohy k registraci akce je stanovena lhůta pro doložení nezbytných dokladů pro vydání RoPD, které jsou definovány v příloze č. 2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory. Tento termín může být v případě pouze vážných důvodů prodloužen, a to maximálně o 2 měsíce.

Žádosti o prodloužení termínu pro doložení podkladů pro RoPD je možné odeslat datovou zprávou na SFŽP ČR, případně písemnou formou tamtéž. Žádost posuzuje SFŽP ČR a výsledek posouzení včetně zdůvodnění sdělí žadateli do 10 pracovních dnů od zaslání žádosti. V kladném případě bude ve stejné lhůtě provedeno prodloužení uvedeného termínu registrace akce.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo