Reklama

10. 5. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Michael Barchánek

Informace, informace, informace

V různých učebnicích, například matematiky, logiky a podobných disciplin se vyskytuje názor, následně precizovaný a převedený do odborného jazyka, že informace by měla být správná, přesná a úplná.

Tato zásada platí zejména o informacích, které jsou předávány odborníky „řadovým konzumentům", tedy čtenářům, posluchačům či divákům, kteří o tuto informaci mají zájem, ale která je z oblasti, jež jim není vlastní.

A kdy tedy nemají prakticky žádnou šanci takovou informaci podrobit věcné kontrole. Článek vyšel v dubnovém vydání měsíčníku Průmyslová ekologie.

Větší zájem je o negativa 

Jednou z takových oblastí, která je intenzivně sledována a ze které přichází pestrých a různorodých informací již dlouhá řada, je oblast ochrany životního prostředí.

Ochrana životního prostředí je dnes natolik populární, že se z ní stalo zjevné politikum.

Tuto skutečnost lze ve svém principu jen přivítat, protože změny v našem prostředí, obvykle negativní, jsou skutečně věcí všech občanů, neboť přímo ovlivňují kvalitu našeho života. A tyto změny, snad jako jediné, nemají žádné hranice – státní, náboženské ani politické. 

Pozitivní hodnocení popularity sledování vývoje či ochrany životního prostředí má ovšem z mého pohledu jednu zásadní podmínku a tou je právě kvalita poskytované informace – viz úvodní odstaveček tohoto pojednání. A tato podmínka podle mne splněna není.

Důvodů tohoto stavu je jistě víc, v dalším textu zmíním jen ty základní.

Problém je třeba znát 

Prvním důvodem je skutečný problém, jak odbornou, ve své podstatě složitou a strukturovanou informaci, sdělit jasně, jednoduše a při tom nevynechat nebo nepokroutit jádro problému.

Je to otázka jazykových schopností a do značné míry i otázka odborné znalosti autora takové informace v oblasti, kterou čtenáři tlumočí.

A pokud zúžím, trochu nespravedlivě, označení toho, kdo informaci podává, do výrazu „novinář”, potom jsem přesvědčen, že většina z nich nemá ze dvou výše uvedených potřebných dovedností obvykle ani jednu.

Stačí si přečíst denní tisk nebo poslechnout televizní zprávy a zjistíme, že chyby v logice a přesnosti vyjadřování a ve větném syntaxu, které mohou znejasnit předávanou informaci, a to někdy i zásadně, jsou spíše pravidlem než výjimkou, o hrubých mluvnických či pravopisných chybách nemluvě.

A odborné znalosti mít tito lidé prakticky nemohou, protože se u nás vžil nešvar, že kromě sportovních redaktorů a snad i novinářů zabývajících se uměním musí umět každý novinář všechno. 

Informace je třeba ověřovat 

Jako druhý problém vidím novinářskou neodpovědnost, tedy povinnost podat informaci „snadno a rychle” beze snahy, či snad dokonce bez reálné možnosti si tuto informaci v celém svém obsahu a následném vyznění nechat někým věci znalým zkontrolovat.

A tím se přesvědčit, že nepouštím, třeba v dobré víře a s omezenými věcnými i časovými možnostmi, do světa jen nekvalitní informaci, ne-li přímo nepravdu. 

Třetím důvodem toho, že občan se o životním prostředí dozvídá nesprávnosti, až nesmysly, je právě výše uvedené politikum.

Informace o tom, že, s lehkým tónem řečeno, zločinnému podnikateli unikly do řeky škodlivé látky a tím „vyvraždil všechno živé a řeka se bude roky jen ztěžka vzpamatovávat" nebo že dovezl v rozporu s předpisem číslo ABC ve znění novely z roku 20PP všemocné EU „textilní a plastové odpady obsahující toxické látky", i když to byly většinou staré boty, jsou pro konzumenta pochopitelně daleko lákavější než informace o tom, že letos není semenný rok, a proto bude v Krkonoších méně smrkových šišek.

A tím je o popisovanou, pochopitelně negativní informaci zásadním způsobem zvýšen zájem, který se dále informačně doplňuje a košatí o další témata.

Klima se vážně mění? 

A nyní přejděme z obecných úvah o potřebě správných informací na konkrétní příklad. 

Před několika týdny proběhlo mezinárodní setkání odborníků i politiků na téma klima, počasí a ochrana ovzduší. Téma, které je posledních několik letech velmi frekventované, protože je politicky a tím i novinářsky celosvětově mimořádně vděčné.

Jsem toho názoru, že změna klimatu, kterou prožíváme, je věcí nespornou, snad i vážnou, ale mám-li uvést příklad shora uváděných zcela zavádějících, pokřivených, až zmatečných informací, pak nemůže být příklad lepší. 

To už tu ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372