Reklama

9. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Informace a dokumenty k realizaci programu TRIO – veřejná soutěž

MPO zveřejňuje pro příjemce účelové podpory vzorové dokumenty a další informace související s realizací projektů podpořených ve VS TRIO. (Pro informaci uvádíme, dokumenty budou dle potřeby průběžně aktualizovány.)

I. Smlouva

II. Přílohy ke smlouvě:

č. 1 Uznané náklady na řešení projektu a výše účelové podpory

č. 2 Věcná náplň řešení projektu

č. 3 Vzor roční a závěrečné zprávy

Důležité: K projektům zahájeným v příslušném roce musí být roční zpráva zaslána také elektronicky na adresu vav@mpo.cz(do 15. ledna roku následujícího).

č. 4 Minimální rozsah závěrečného oponentního řízení

č. 5 Zápis ze závěrečného oponentního řízení

č. 6 Tabulka skutečně dosažených přínosů projektu

č. 7 Vymezení způsobilých nákladů projektu

III. Přehled o financování projektu výzkumu a vývoje

Vzor oponentní posudek

IV. Informace k požadavku na zaměření a rozsah auditorského ověření finančních nákladů na řešení projektu

V. Informace k výše uvedeným dokumentům a k realizaci programu TRIO – 1. veřejná soutěž

Přílohy ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372