2/2023

IEA přizvala Mexiko, aby se stalo třicátým členem agentury

| autor: MPO0

IEA přizvala Mexiko, aby se stalo třicátým členem agentury

Kromě delegátů z 29 členských států agentury na zasedání přijeli i zástupci soukromého sektoru, mezinárodních organizací a klíčových partnerských zemí – Číny, Indie, Indonésie, Maroka, Singapuru, Thajska a Brazílie.

V procesu přistoupení se v současnosti nachází Mexiko, které v rekordním čase podniklo všechny nezbytné kroky pro splnění mezinárodních požadavků na členství. Mexický prezident Pena Nieto předložil dohodu o přistoupení k agentuře mexickému senátu k ratifikaci.

 „Naše ministerské setkání spojilo zástupce vlád, společností a organizací, které jsou rozhodujícími činiteli ve světovém energetickém odvětví,“ uvedl výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol. 

„Jejich aktivní účast potvrzuje důležitost celosvětového energetického dialogu mezi státním a soukromým sektorem, jako i vysokou míru společného zájmu o širokou škálu otázek dnešního globálního energetického prostředí.“

Zastřešující téma zasedání „posílení energetické bezpečnosti pro udržitelný hospodářský růst“ zdůraznilo význam prohlubování spolupráce mezi členskými zeměmi agentury a klíčovými rozvíjejícími se ekonomikami i podnikatelskou komunitou.

Poskytlo tak zástupcům vlád a průmyslu jedinečnou příležitost projednat hlavní energetické otázky, včetně toho, jak vytvořit správné podmínky pro zvyšování investic do energetiky, stimulovat technologické inovace a zkoumat transformační potenciál digitálních technologií na energetické systémy v nadcházejících desetiletích.

V úvodu zasedání náměstkyně Lenka Kovačovská zdůraznila jeden z nejdůležitějších pilířů, na kterých stojí úspěch agentury, a to rozmanitost: „To, co na agentuře nejvíce oceňuji, je skutečnost, že jsme rodina, která byla vytvořena na základě sdílených hodnot a principů navzdory naší vnitřní a politické diverzitě – ať už je to velikost, bohatství, přírodní zdroje, klima či preference v energetické politice.

Tato heterogenita byla vždy jedinečným zdrojem know-how, který roste s tím, jak jsme schopni sdílet naše zkušenosti a příklady dobré (či zlé) praxe. Naše společné hodnoty a zásady bychom měli dále rozvíjet, přičemž musíme stále respektovat naši rozmanitost a poskytovat každému členskému státu nejlepší dostupné údaje a analýzy o všech aspektech energetického sektoru bez diskriminace.“ 

V průběhu diskusí se náměstkyně mimo jiné vyjádřila i k otázce energetické bezpečnosti: „Oceňujeme dosavadní pokrok v zintenzivňování spolupráce s nečlenskými partnerskými zeměmi, díky němuž jsme získali strategický význam pro celosvětovou ropnou bezpečnost a měli bychom se dále snažit o zapojení asociovaných zemí do spolupráce v rámci kolektivního mechanismu zásob.

Pro budoucí energetickou bezpečnost členských a asociovaných zemí je zásadní práce Mezinárodní energetické agentury v oblasti větší transparentnosti údajů a šíření tržně orientovaných doporučení.

Česká republika rovněž podporuje rozšíření výzkumu agentury na oblast plynu, a zejména elektřiny a přeshraničních propojení, neboť význam elektřiny pro energetickou bilanci bude i nadále růst a se zvyšující se přítomností nových jevů, jako jsou obnovitelné zdroje, decentralizace či digitalizace, budeme muset společně učinit významné kroky v oblasti regulace, politiky, právních předpisů a řízení investic, abychom na tuto změnu reagovali bezpečným a účinným způsobem.“

Mezinárodní energetická agentura byla založena v roce 1974, aby pomohla svým členským zemím koordinovat kolektivní reakci na závažné výpadky dodávek ropy. Její poslání a působnost se ale dále rozšiřují s postupující modernizací agentury, která stojí na třech pilířích – „otevírání dveří“ rozvíjejícím se ekonomikám, rozšíření pojetí energetické bezpečnosti a posílení role agentury jako mezinárodního centra pro čistou energii.

Její členské a partnerské země nyní představují více než 70 % světové spotřeby energie, přičemž ještě v roce 2015 to bylo pouhých 40 %.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP