2/2023

Hlavní body z prosincových zasedání výborů RAC a SEAC

| zdroj: MPO0

2295905317_585b606a01_c.jpg
zdroj: flickr.com

Výbory ECHA pro socioekonomickou analýzu (SEAC) a pro posuzování rizik (RAC) podporují navrhované omezení PAU v hliněných terčích pro střelbu a přijaly čtyři stanoviska k žádostem o povolení (zveřejněno ECHA 8. 12. 2022).

Během svého posledního zasedání v tomto roce výbor SEAC přijal stanovisko k návrhu ECHA na omezení uvádění na trh a používání látek obsahujících polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v hliněných terčích určených pro střelbu, který byl předložen v říjnu 2021. Znamená to omezení uvádění na trh hliněných terčů pro střelbu, pokud by obsahovaly více než 0,005 % hmotnosti součtu koncentrací 18 látek PAU. RAC přijal stanovisko ke stejnému návrhu v září 2022.

Další výsledky jednání:

  • RAC a SEAC přijaly čtyři stanoviska k žádostem o povolení použití oxidu chromového a dvě stanoviska ke zprávám o přezkumu povolení použití trichlorethylenu.
  • RAC a SEAC dospěly k závěru, že návrhy na omezení předložené Francií ohledně uvádění na trh, opětovného a druhotného použití dřeva ošetřeného kreosotem nebo podobnými látkami a návrh na omezení předložený Německem týkající se uvádění na trh směsí a předmětů s bisfenolem A (BPA) a dalšími bisfenoly jsou v souladu s právními požadavky návrhu na omezení podle nařízení REACH. Šestiměsíční konzultace zúčastněných stran k oběma návrhům bude zahájena 22. prosince 2022.
  • Výbor RAC přijal stanoviska k 10 návrhům harmonizované klasifikace a označení.
  • RAC přijal dvě stanoviska k expozičním limitům na pracovišti (OEL) pro kobalt a anorganické sloučeniny kobaltu a pro polycyklické aromatickéuhlovodíky (PAU).
  • RAC přijal poznámku o stanovení odvozené úrovně, při níž nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) pro látku DOTE, která je na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH). Mělo by to pomoci žadatelům o povolení těchto látek.

Výbory RAC a SEAC dále podporují navrhované omezení olova ve střelách pro lov, venkovní sportovní střelbu a při rybolovu. Výbor SEAC přijal stanovisko a RAC přijal doplňující stanovisko, které se týká rizik pro lidské zdraví z olova v mase zvěře.

Stanoviska výborů RAC a SEAC budou v blízké době k dispozici na jejich internetových stránkách.

Další informace:

Celá zpráva ECHA [EN]

Příloha ke zprávě [PDF] [EN]

Řízení o omezení

Žádosti o povolení

Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Harmonizovaná klasifikace a označení (CLH

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP