Časopis

Hlavní body z červnových zasedání výborů RAC a SEAC

| zdroj: MPO0

engineer-4915425_640.jpg
zdroj: pixabay

Výbor RAC přijal stanovisko podporující návrh Německa na omezení PFHxA, jejích solí a příbuzných látek. Začátkem července začne konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k téže skupině chemických látek (zveřejněno ECHA 16. 6. 2021).

Výbor pro posuzování rizik (RAC) souhlasil s tím, že používání PFHxA (undecafluorohexanoic acid), jejích solí a příbuzných látek představuje v celé EU riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, které v současné době není dostatečně kontrolováno. Látky skupiny PFHxA jsou velmi perzistentní a mobilní, a proto přispívají ke zvyšování znečištění životního prostředí a expozice člověka. RAC se domnívá, že navrhované omezení by bylo účinné při snižování emisí PFHxA a souvisejících rizik.

Výbor RAC uvedl, že v informacích uvedených v návrhu omezení existují různé nejistoty, zejména pokud jde o použité objemy a související emise PFHxA. Dospěl k závěru, že omezení je oprávněné.

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) odsouhlasil návrh stanoviska k nákladům a přínosům pro společnost. Vzhledem k tomu, že dostupné informace byly omezené, nemohl SEAC ani s ohledem na navrhované změny dospět k závěru, že podmínky navrhovaného omezení jsou nejvhodnějším opatřením k řešení zjištěných rizik. Pro určitá použití, u nichž byly informace o sociálně-ekonomických dopadech méně nejisté, bylo omezení přiměřené.

Začátkem července bude zahájena šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC. Konsolidované stanovisko obou výborů by mělo být připraveno do konce roku 2021.

Výbory také:

  • odsouhlasily 11 stanovisek k žádostem o povolení pro použití oktyl a nonylfenol ethoxylátů;
  • diskutovaly o stanoviscích k omezení olova při venkovní střelbě a rybolovu;
  • projednaly stanoviska k omezení nebezpečných chemických látek v jednorázových dětských plenkách.

Kromě toho výbor RAC přijal důležité stanovisko k vědeckému hodnocení expozičních limitů na pracovišti (OEL) pro azbest a stanoviska k devíti návrhům harmonizované klasifikace a označení (CLH). Na žádost výkonného ředitele ECHA výbor pokračoval v diskusi o environmentálních vlastnostech olova.

Oba výbory se dohodly na přístupu k hodnocení zpráv o přezkumu povolení.

Stanoviska výborů RAC a SEAC budou v blízké době k dispozici na jejich internetových stránkách.

Další informace:

Nejžhavější vědecká témata: Perfluoroalkylové chemické látky (PFAS)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon