1/2024

Hlášení do IRZ podle klasifikace NACE

| autor: CENIA0

Hlášení do IRZ podle klasifikace NACE

Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o životním prostředí, umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a tvorbu registru úniků a přenosů znečišťujících látek. Pro účely plnění uvedených závazků byl v ČR zřízen Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ).

IRZ je databází údajů o únicích vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy), přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy. 

Zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok probíhá vždy k 30. 9. běžného roku. Za ohlašovací rok 2017 podalo hlášení celkem 2 823 provozoven, z toho 2 753 hlášení bylo nadlimitních, tzn., že alespoň v jednom údaji překračovala prahovou hodnotu.

Na základě rozdělení podle kategorie ekonomické činnosti bylo nejvíce hlášení z rostlinné a živočišné výroby a myslivosti (583 hlášení) dále z výroby kovových konstrukcí, výrobků, kromě strojů a zařízení (500 hlášení) a ze sběru a odstraňování odpadů, úpravy odpadů k dalšímu využití (256 hlášení). 

IRZ_3_02 (1).png

Zdroj: CENIA

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA