2/2023

Greenpeace: Uhelná elektrárna Niederaussem je největším emitentem NO2 v Evropě

| autor: oEnergetice.cz - Jana Červinková0

Greenpeace: Uhelná elektrárna Niederaussem je největším emitentem NO2 v Evropě

Ze získaných dat vyplývá, že největším znečišťovatelem jsou spalování fosilních paliv, zejména uhlí a ropy v elektrárnách a továrnách, a doprava. Použitá data byla získána satelitem Sentinel 5P Evropské kosmické agentury (European Space Agency).

Tento satelit data o úrovni NO2 poskytuje od 1. června 2018. Greenpeace analýzu provedl na základě dat od 1. června do 31. srpna 2018.

Tisková zpráva Greenpeace přímo říká, že největší koncentrace NO2 v Evropě je v okolí uhelné elektrárny v Německu. Dokument Greenpeace věnující se tématu detailněji ovšem uhelnou elektrárnu Niederaussem jako největšího emitenta NO2 v Evropě přímo nezmiňuje. Hovoří pouze o „německé uhelné elektrárně“.

Druhým největším místem výskytu je oblast Londýna. Interaktivní mapa vytvořená Greenpeace s emisemi NO2 je dostupná zde.

RWE s daty nesouhlasí

RWE, provozovatel Niederaussem, závěry dat Sentinel 5P odmítl, protože prý zvažuje pouze lokalitu s nejvyššími emisemi NO2 v 100km okruhu. To je podle RWE v regionu Severní Porýní-Vestfálsko nepřijatelné zjednodušení. V tomto regionu je totiž velký počet zdrojů NO2, průmyslových zařízení, elektráren a také emise v dopravě.

V e-mailové korespondenci a portálem Euractiv RWE prohlásilo, že všechny uhelné elektrárny splňují všechny relevantní limity, které chrání životní prostředí a lidské zdraví. Zároveň ale firma přiznala, že musí splnit nové emisní standardy nastavené na úrovni EU v roce 2017.

Emise NOx mohou být sníženy

Greenpeace odsuzuje tzv. kapacitní mechanismy, prostřednictvím kterých EU podle této organizace podporuje uhelný sektor.

„Naše vlády musí přestat upřednostňovat zisk, ukončit dotace uhlí a dalším fosilním palivům a podniknout kroky k urychlení přechodu na 100% obnovitelnou energii.“

Sebastian Mang, účastník kampaně za čistou energii Greenpeace

Podle Greenpeace ale existuje řešení boje s emisemi. Hořáky s nízkými emisemi NOx a filtry využívající selektivní katalytickou redukci mohou emise NOx v elektrárnách zásadně snížit.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP