Reklama

14. 12. 2016  |  Aktuality  |  Autor: SFŽP

Grafický manuál pro příjemce podpory z NPŽP

Příjemci podpory, kteří mají povinnost informovat veřejnost o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR, mají nyní k dispozici grafický manuál.

Povinnost informovat veřejnost o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR, je úspěšným žadatelům o podporu z Národního programu Životní prostředí stanovena v textu výzvy.

Abychom příjemcům podpory tuto povinnost usnadnili, připravili jsme grafický manuál, který slouží jako ilustrační návod, jak nástroje povinné publicity používat.

V grafickém manuálu jsou popsané jednotlivé nástroje povinné publicity, např. banner, informační panel, pamětní deska, plakát apod., včetně jejich ukázek a příkladů použití.
Grafický manuál a bannery NPŽP jsou k dispozici v sekci Povinná publicita.

Grafický manuál Národního programu Životní prostředí

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372