1/2021

Grafický manuál pro příjemce podpory z NPŽP

| autor: SFŽP0

Grafický manuál pro příjemce podpory z NPŽP

Povinnost informovat veřejnost o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR, je úspěšným žadatelům o podporu z Národního programu Životní prostředí stanovena v textu výzvy.

Abychom příjemcům podpory tuto povinnost usnadnili, připravili jsme grafický manuál, který slouží jako ilustrační návod, jak nástroje povinné publicity používat.

V grafickém manuálu jsou popsané jednotlivé nástroje povinné publicity, např. banner, informační panel, pamětní deska, plakát apod., včetně jejich ukázek a příkladů použití.
Grafický manuál a bannery NPŽP jsou k dispozici v sekci Povinná publicita.

Grafický manuál Národního programu Životní prostředí

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo