1/2021

Gorkého a Arne Nováka čeká rekonstrukce, je nutné opravit kanalizaci a vodovod

| autor: Tisková zpráva město Brno0

Gorkého a Arne Nováka čeká rekonstrukce, je nutné opravit kanalizaci a vodovod

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce činí 90 196 744 Kč. Předpokládaná doba výstavby je 16 měsíců. Termín zahájení bude stanoven v závislosti na splnění zákonných lhůt výběrového řízení a technologických možnostech ve stavební sezóně.

„Cílem rekonstrukce je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v ulicích Gorkého v úseku mezi ulicemi Veveří a Úvoz a v ulici Arne Nováka. Díky rekonstrukci zde dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.

Po dokončení prací na kanalizaci a vodovodu bude následně provedena obnova povrchů v souladu se zpracovanou studií, která byla po dohodě s městskou částí Brno-střed již projednána s občany,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek.

Rekonstrukce v číslech:

  • Celková délka rekonstruované kanalizace 689,20 m
  • Celková délka rekonstruovaného vodovodu 727,00 m
  • Rekonstrukce kanalizačních přípojek  76 ks v celkové délce 890,35 m
  • Rekonstrukce vodovodních přípojek  42 ks v celkové délce pod veřejnou částí 365,20 m
  • Následně budou provedeny práce na rekonstrukci vozovky v celkové délce 689,53 m (559,71 m v ulici Gorkého a 129,82 m v ulici Arne Nováka)
  • Chodníky budou oboustranné a budou v nich vytvořeny prostory pro výsadbu stromů. K posílení pobytové funkce ulice se počítá s vybavením mobiliářem, který bude mít funkci užitnou i estetickou.

O projektu rozsáhlé modernizace obou ulic se začalo diskutovat již před dvěma lety, kdy vznikla shoda mezi městem Brnem, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi i městskou částí Brno-střed, že tyto ulice si zaslouží nejen nutnou výměnu vodovodního a kanalizačního potrubí, ale i komplexní a promyšlenou renovaci veřejného prostoru, která povede ke zkvalitnění života jak místních obyvatel, tak i provozovatelů, návštěvníků, studentů či pracovníků z Filozofické fakulty a dalších procházejících.

Cílem bylo vrátit veřejný prostor zpět lidem a vytvořit tak prestižní a vzorové řešení moderní přestavby ulic v Brně.

V květnu 2017 pak skončila dlouhá projektová příprava, s níž byla nyní veřejnost seznámena. Návrh spočívá nejen v opravě toho, co je pod zemí, ale zejména toho, co je vidět na povrchu – veřejného uličního povrchu. Inspirací se projektu staly realizované ulice evropských velkoměst.

Obě ulice se nacházejí ve zklidněné zóně 30, což umožnilo řešení dopravních opatření, která zajistí přehlednější, a tedy i bezpečnější pohyb v ulicích pro malé i velké chodce, motoristy i cyklisty. Pro větší bezpečnost budou do úrovně chodníku vyvýšeny křižovatky Gorkého X Jaselská a Gorkého X Jiráskova, lokálním rozšířením chodníků vzniknou nová místa pro bezpečné přecházení a místa pro předzahrádky.

Ulice bude doplněna novými lavičkami. Své místo zde budou mít také stojany pro kola a parkovací stání pro bikesharing a carsharing. Dominantami modernizovanými ulicemi se pak, v následujících letech, stanou veliké aleje nově vysázených stromů, okrasných třešní a hrušní, které budou mít velké a vzdušné koruny. Budou tak poskytovat více stínu pro pobyt pod nimi.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo