1/2021

Glyfosát: ECHA a EFSA zahájily konzultace

| zdroj: MPO0

agriculture-g254e48728_640.jpg
zdroj: pixabay

ECHA a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) souběžně zahájily konzultace k vědeckým hodnocením glyfosátu. Zainteresované subjekty jsou vyzývány k účasti na 60-ti denní konzultaci, která potrvá do 22. 11. 2021 (zveřejněno ECHA 29. 9. 2021).

Vědecká hodnocení předložená ke konzultaci, připravila skupina hodnotící glyfosát (AGG), kterou tvoří příslušné vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska. Agentura ECHA shromáždí komentáře k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu podle nařízení CLP. Konzultace EFSA se týká obnovené hodnotící zprávy vypracované v souladu s nařízením o přípravcích na ochranu rostlin.

ECHA a EFSA usilují o transparentnost, aby občanům a zúčastněným stranám co nejvíce přiblížily svoji práci. Všechny zúčastněné strany jsou vyzývány, aby přispěly ke konzultacím předložením připomínek nebo vědeckých informací a údajů. Konzultace potrvají do 22. listopadu 2021 a po jejich ukončení budou všechny připomínky zveřejněny na internetových stránkách obou agentur.

Klasifikace chemických látek je založena pouze na nebezpečných vlastnostech látky a nezohledňuje použití a pravděpodobnost expozice látce. Expozice je považována za součást procesu posuzování rizik účinných látek pesticidů vedeného EFSA.

Glyfosát (EC 213-997-4, CAS 1071-83-6) má v současnosti harmonizovanou klasifikaci jako látka způsobující vážné poškození očí a toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky, a to před i po hodnocení ECHA v roce 2017, kdy nebyla odůvodněna klasifikace látky jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách ani toxické pro reprodukci. Vědecké hodnocení AGG nedoporučuje změnu stávající klasifikace.

V konečném hodnocení zohlední EFSA stanovisko výboru RAC ke klasifikaci glyfosátu a závěry společného hodnocení jsou očekávány ve druhé polovině roku 2022. Zda bude schválení glyfosátu pro použití v EU obnoveno rozhodne Evropská komise. V současné době je použití glyfosátu v přípravcích na ochranu rostlin schváleno do 15. prosince 2022.

DALŠÍ INFORMACE:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo