1/2024

Fotovoltaika povinně na nové budovy?

| autor: Komora OZE2

Fotovoltaika povinně na nové budovy?

Nastal proto čas postoupit o krok dál a zavést povinnost instalovat fotovoltaiku na střechy průmyslových, kancelářských, obchodních a dalších nerezidenčních budov, domnívají se zástupci Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) a Komory obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE). Podobně jako ve Francii, ve Vídni, v některých německých spolkových zemích a jinde.

Vedle ochrany životního prostředí a zvyšování energetické soběstačnosti přinášejí střešní fotovoltaické instalace svým provozovatelům významnou úsporu peněz za elektřinu. Díky pokračujícímu poklesu cen technologií a podpoře z evropských zdrojů se návratnost středních a velkých projektů střešních fotovoltaik pohybuje do 10 let.

Stát v současné době intenzivně hledá náhradu za uhelné elektrárny, které budou postupně odstavovány. Přišel proto čas zapojování spotřebitelů a jejich budov do náhrady fosilních zdrojů zintenzivnit, jsou přesvědčeni zástupci obnovitelných zdrojů.

Domnívají se, že je vhodný čas zavést povinnost instalovat fotovoltaiku na střechy nových a významně rekonstruovaných průmyslových, obchodních, kancelářských a dalších nerezidenčních budov stojících v blízkosti místa spotřeby energie. 

Tento typ budov je totiž schopen podstatnou část vlastní spotřeby pokrýt jejich výrobou, dobře se v nich potkává křivka výroby s křivkou spotřeby”, uvedl Aleš Hradecký z Cechu akumulace a fotovoltaiky. Sluneční a větrné elektrárny jsou již nejlevnější ze všech nově stavěných zdrojů elektřiny. Povinnost by se neměla týkat rezidenčních (obytných) budov.

S požadavkem na povinnou instalaci fotovoltaických panelů na nově stavěné nebo podstatně rekonstruované budovy přicházejí státy, ale i jednotlivá města a regiony již několik let. Ve Francii platí povinnost pro průmyslové a obchodní areály s plochou střechy nad tisíc metrů čtverečních od roku 2015. [1] San Francisco zavedlo povinnost instalovat fotovoltaiku na střechy v roce 2016 jako první velké město v USA [2] a opatření se od letošního roku rozšířilo na celou Kalifornii. [3]

Ve městě New York má od loňského roku stavitel na výběr střechu pokrýt zelení nebo fotovoltaickými panely. [4] Povinnost pro průmyslové budovy chystají uzákonit od příštího roku německé spolkové země Bavorsko a Bádensko-Württembersko. [5] Ve Vídni se povinnost z průmyslových objektů brzy rozšíří na vzdělávací a rezidenční budovy. [6]

Potenciál je obrovský, peníze jsou

Studie připravená experty Komory OZE pro Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že na současné kancelářské, průmyslové a další nerezidenční budovy v Česku lze umístit nejméně 7 600 megawattů (MW) fotovoltaických panelů. Dalších nejméně 1 200 MW na nerezidenční budovy, které budou postaveny do roku 2050. [7] To znamená, že jen tento jediný podsegment (střešní fotovoltaiky na nerezidenčních budovách) dokáže zajistit ročně zhruba 7,4 terawatthodin (TWh) elektřiny. [7] Tedy nejméně desetinu současné spotřeby.

„Ukazuje se, že nejvhodnější je kombinovat povinnost instalovat fotovoltaiku a dotačním programem finančně podpořit její pořízení. Toto doplnění může zásadně pomoct české energetice řešit problém budoucího nedostatku zdrojů,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE. Na rozvoj fotovoltaik pro lokální spotřebu by mělo mít Česko v následujících deseti letech dost peněz ve vznikajících operačních programech i Modernizačním fondu, které připravují ministerstva, připomíná Komora OZE.

V Česku bylo loni celkem nainstalováno přes 3 400 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu přes 25 MW. Letos je na základě průběžných dat od montážních firem i distribučních firem očekáván nárůst na asi dvojnásobek. V porovnání s podobně velkým Rakouskem, to je však stále asi desetkrát méně. Násobně více fotovoltaických elektráren se na střechy instaluje i v Maďarsku nebo Polsku.

„Doba velké energetiky je ta tam, přišla chvíle na decentralizované obnovitelné zdroje pro lokální spotřebu. Je proto čas zintenzivnit rozvoj samovýroby elektřiny. Na fotovoltaiky pro vlastní či lokální spotřebu bude mít stát k dispozici každý rok několik miliard z fondů EU a emisních povolenek,” řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„V případě rodinných domů dobře fungují motivace a jsem přesvědčen, že když stát konečně zavede součtové místo zastaralého fázového měření, bude to dokonale fungovat. V případě průmyslových, obchodních, kancelářských a dalších nerezidenčních budov ale nejlépe zafunguje kombinace regulace a motivace,”
uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Prameny:

[1] Francie

[2] San Francisco

[3] Kalifornie

[4] New York City

[5] Bavorsko

[6] Vídeň

[7] Potenciál využití obnovitelných zdrojů energie v budovách. Komora obnovitelných zdrojů energie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (2018)

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Jsem jedním z průkopníků obnovitelného hospodaření s energií. Jezdím 35 na elektřinu, přesto, že můj dům ze 16.tého století leží v památkové zóně, podařilo se mi nainstalovat v roce 2009 5 kWp na střechu. To mi nestačí a chtěl jsem přestavit již nepoužívanou dílnu na plusový obytný dům. Narazil jsem však na nové úřednice v památkovém úřadě , které na 50 let "starý" dům fotovoltaiku prostě nepovolí. Ohledně povinné instalace : předpokládal jsem, že by pro začátek stačilo, aby nově navrhované budovy měly střechu povinně orientovanou na jih. V případě, kdy by to bylo technicky možné a majitel nechtěl, zaplatil by nějaký poplatek. Později by každému došlo, jak rozumné nařízení to tenkrát bylo. Toto nařízení však předčí mé vize. Bylo by ale dobré se zamyslet nad tím, jak a co se změnilo v osnovách pro budoucí architekty, jak dovedou naplánovat stavby s ohledem na nové zdroje energie a nové možnosti v dopravě. Jistě se najdou i další odvětví. Jaromír Vegr předseda Asociace pro elektromobilitu Č.r.

  2. Wow! I found your content here very creative and helpful. Thank you so much. I also found some great information here https://conservationconstructionofdallas.com/contacts/ I will keep checking back for more great content. Very happy to read this.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP