1/2024

Firma poslala nepravdivé hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady. Dostala pokutu 400 tisíc korun

| autor: ČIŽP0

Firma poslala nepravdivé hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady. Dostala pokutu 400 tisíc korun

Při kontrole v červnu 2017 inspektoři zjistili, že firma ve svém ročním hlášení uvedla, že v roce 2016 předala celkem 794 tun nebezpečných odpadů, převzatých prostřednictvím mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, do povoleného zařízení společnosti EKOMEX s.r.o., přestože tyto odpady nebyly do zařízení společnosti EKOMEX s.r.o. prokazatelně nikdy převzaty. Inspektorům ČIŽP se ani po důkladném prošetření případu nepodařilo zjistit, jakým způsobem bylo s těmito odpady ve skutečnosti naloženo.

„Zaslání nepravdivého hlášení o druzích a množství odpadů v žádném případě nevnímáme pouze jako administrativní pochybení. Toto hlášení je jednou z nejdůležitějších zákonných povinností oprávněné osoby, která s odpady nakládá, navíc se jedná o jeden z mála způsobů, jakými se dá zjistit skutečné množství produkovaných, využívaných a odstraňovaných odpadů v České republice.

Firma tedy významně narušila pořádek v ohlašovacím systému odpadového hospodářství,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Chybné údaje v ročním hlášení totiž mohou podle jeho slov způsobit nepřehlednost v celém systému, který zajišťuje sběr základních dat o toku odpadů, a který představuje klíčový nástroj pro řízení odpadového hospodářství v ČR a EU.

Přitěžujícími okolnostmi při stanovení výše pokuty bylo množství nepravdivě ohlášených odpadů. Jednalo se o stovky tun kategorie nebezpečný. „Z celorepublikového hlediska pak tímto jednáním došlo k situaci, že jsou v informačním systému odpadového hospodářství zaneseny údaje o značném množství odpadů, včetně nebezpečných, u kterých není dohledatelný transparentní tok.

Není dohledatelné místo ani způsob konečného naložení s nimi, a ani není možné ověřit, zda v současné době vykazují nebo nevykazují nebezpečné vlastnosti. Je tedy zřejmé, že prokazatelně došlo k nepřímému ohrožení životního prostředí,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Společnost HOKOV se proti rozhodnutí o pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci potvrdilo. Ta 11. února 2020 nabyla právní moci.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA