2/2023

Firma nelegálně nakládala s více než 25 tisíci tunami odpadů. Od ČIŽP dostala pokutu 120 tisíc korun

| autor: ČIŽP0

Firma nelegálně nakládala s více než 25 tisíci tunami odpadů. Od ČIŽP dostala pokutu 120 tisíc kor

Provozovatel mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů nelegálně nakládal s více než 25 tisíci tunami odpadů různých druhů na pozemcích v k. ú. Sedlec, které k tomu ale nebyly určeny. Společnost své zařízení navíc provozovala v rozporu s provozním řádem, poskytla nepravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018 a u mobilního zařízení nevedla průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech jejich nakládání.

Inspektoři ČIŽP na základě místního šetření provedli v březnu 2019 kontrolu provozu mobilního zařízení a deponie stavebních odpadů na pozemcích v k. ú. Sedlec. 

„Zjistili jsme, že je na pozemcích skladováno téměř 20 tisíc tun zeminy a kamení a přes pět tisíc tun dalšího odpadu - směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků. Celý rok 2017 až do září 2018 tyto odpady firma soustřeďovala v deponii, na kterou neměla stavební povolení. Dlouhodobě tak porušovala zákona o odpadech,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Firma také nedodržela způsob nakládání s odpadem, když v roce 2017 předala téměř 13 tisíc tun jinému provozovateli mobilního zařízení, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství. Zákon o odpadech přitom neumožňuje předání odpadu od provozovatele mobilního řízení jinému provozovateli. Je povinností předat odpady pouze do zařízení na zpracování odpadů, které je následně využije nebo odstraní.

Dále inspektoři ČIŽP zjistili, že LUPA Demolice s.r.o. nepodala do systému IPSOS pravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady u mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu za rok 2018, přestože odpady přijímala. V roce 2018 také nevedla průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládání a s nimi.

„Za nejzávažnější porušení zákona považujeme nakládání s odpady na místech, která k tomu nebyla určená. Takové jednání představuje ohrožení životního prostředí, což se následně může projevit na lidském zdraví,“ uzavřel Beroušek.

Společnost se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala, sankce 19. února 2020 nabyla právní moci.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE