1/2021

Firma dostala pokutu za nepovolenou rekultivaci skládky v Litomyšli

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Firma dostala pokutu za nepovolenou rekultivaci skládky v Litomyšli

Při kontrole v roce 2017 inspektoři zjistili, že společnost měla v areálu zařízení v Litomyšli povolen pouze provoz zařízení k odstraňování odpadů skládkováním a provoz zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů v rámci provozu recyklačního střediska, nikoliv využívání odpadu k rekultivaci skládky.

Dle zjištění inspektorů ČIŽP firma TRAMON prováděla tuto „rekultivaci“ pouze na základě projektové dokumentace.

„Bez souhlasu k rekultivaci skládky firma od počátku roku 2015 do konce roku 2017 využila celkem 38 612 tun výkopové zeminy bez znalosti její kvality. Společnost TRAMON nedisponovala žádnými výsledky analýz, dokladujícími kvalitu odpadní zeminy, a tedy vhodnosti zeminy k využití na rekultivaci skládky,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu Hradec Králové.

Při stanovování výše pokuty inspektoři vyhodnotili jako přitěžující okolnost mimo jiné to, že se nejednalo o první porušení zákona, kterého se společnost TRAMON dopustila. V roce 2015 jí inspektoři za nepravdivé hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi uložili pokutu 20 tisíc korun.

Foto: ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace