1/2024

Financování technologické změny v odpadovém hospodářství

| autor: Pavel Mohrmann0

Financování technologické změny v odpadovém hospodářství

Změna v nakládání s obecními odpady musí jít ruku v ruce s plány odpadového hospodářství ČR, krajů a obcí a být dlouhodobě udržitelná. Je to nelehký úkol a není zadarmo.

Než ale konec skládkování v roce 2024 nastane, s největší pravděpodobností dojde k navyšování poplatků za ukládání odpadu na skládky, a současně platí, že je nutné dodržet parametr výhřevnosti, který jasně definuje, jak výhřevný odpad na skládku může jít, a který již ne.

Jaká je realita?

V současné době máme přijatý zákaz skládkování běžného komunálního odpadu, ale stále se na skládky ukládá. Důvodem jsou nízké ceny za skládkování. Technologie na využívání odpadu jsou investičně velmi náročné, bavíme se o investicích v řádech minimálně sta milionů korun a z pohledu investorů je nutné zajištění dlouhodobých vztahů vstupů. Tedy dlouhodobé zajištění materiálu - odpadu, což se ukazuje jako problematický bod.

Absence dlouhodobých smluv je nutné řešit změnou myšlení na úrovni vedení obcí a měst.

Náklady na co nejnižší úrovni zajistí konkurenceschopnost jednotlivých dodavatelů. Tyto nízké náklady jsou také jakousi zárukou rozumných poplatků za odpady pro občany. Vysoké jednorázové vstupní náklady lze snížit různými dotačními tituly. Jsou ale i jiné možnosti.

Například centralizace toků odpadů. Navýšením kapacity ve zpracovatelském zařízení, dochází k výraznému snížení měrných nákladů investic, které se pak promítnou v nižší ceně služby využití odpadu. Další možností je racionalizace přepravních nákladů.

Nejbližší budoucnost

V následujících šesti letech, které nás čekají do roku 2024, tak je nutné najít zpracovatelské kapacity přibližně dvou milionům tun SKO. Obce a města mají tři možnosti.

1. Prostřednictvím veřejné zakázky s obvyklou délkou 3 až 8 let vybrat dodavatele služby

2. Realizovat stavbu zpracovatelské kapacity ve vlastní režii. To je rizikovější cesta, kdy veřejný sektor nese všechna rizika, veškerou zodpovědnost za projektem, realizací a návrhem vhodné formy financování, atd.

3. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Ta nabízí velkou šíři a škálu různých přístupů spolupráce. Výhodou je možnost využití dlouhodobých smluv a tím pádem může soukromý investor, který realizuje zařízení na využití odpadů, mít jistotu budoucích dodávek odpadu. Tento vztah většinou trvá po celou dobu životnosti zařízení, tedy až 30 let.

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru je výhodná také proto, že se nachází v optimální dělbě, kdy každý z těchto partnerů má na starosti ta rizika, která jsou pro něj lépe řiditelná. A většinou zde dochází k tomu, že soukromý sektor je zodpovědný za vše kolem technologie a realizace a povětšinou i finance. Veřejný sektor pak zajišťuje dodávky materiálu.

Financování má několik možností, které se dají nakombinovat. Veřejný sektor může přispět dotacemi a levným municipálním financováním. Soukromý sektor pak korporátními financemi, kdy stabilita a přiměřená velikost soukromého smluvního partnera umožňují zajistit dostatečné financování projektu.

Projektové financování

Třetí způsob financování je projektové financování. Projektové financování je možné pouze při zajištění vzájemných vztahů smlouvami, respektive takzvanou projektovou smlouvou. Tento způsob obvykle přináší nejnižší finanční náklady. Jedná se o smluvní vztah mezi soukromým a veřejným sektorem, kdy soukromý subjekt investici realizuje ve své režii, přináší své know-how a veřejný sektor přináší aspekty, které jsou klíčové pro stabilitu daného projektu. Jedná se především o dlouhodobé smlouvy.

V konečném důsledku to znamená, že obce mají nejlepší možnou cenu pro využívání odpadů a soukromý sektor dobře ošetřená rizika.

Délka úvěru

Investičně náročné projekty s odpovídající životností mají také delší dobu splácení úvěru. V rámci dlouhodobých projektů je nutné dát partnerovi jistotu, že jeho služby budou v budoucnu bez problémů uhrazené. Čím větší bude mít soukromý partner jistoty, že bude mít budoucí oprávněné platby uhrazeny, tím nižší budou celkové finanční náklady projektu a finálně bude nižší zatížení občanů.

Co se musí stát, aby bylo v lednu 2024 v černých popelnicích pouze to, co tam má být?

Je nutné soustředit se na objem odpadů, což je věc obcí, které musí rozvíjet systémy třídění a prevenci vzniku odpadů. V případě veřejného sektoru je nutné bavit se o nějaké solidaritě systému. Jednotlivé regiony by měly spolupracovat navzájem. Při jednáních nastanou vždy nějaké drobné nesrovnalosti, které je nutné diskutovat.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP