1/2024

Experti radí, jak bezpečně instalovat domácí bateriové systémy

| zdroj: Solární asociace0

Experti radí, jak bezpečně instalovat domácí bateriové systémy

Při instalaci fotovoltaických elektráren volí zákazníci stále častěji kombinaci s domácími bateriovými úložišti. V prvním pololetí letošního roku se v rámci programu Nová zelená úsporám instalovalo přes 763 systémů s bateriemi. To je 67 % z celkových nových instalací.

Tento nárůst počtu instalovaných domácích bateriových úložišť ale zároveň vyžaduje i větší nároky ze strany instalačních firem na protipožární prevenci a bezpečnost. Česká legislativa pro boom domácích instalací nestanovuje dostatečné legislativní pokyny, které by byly prevencí vzniku požárů domácích bateriových systémů.

Domácí bateriová úložiště se budou v řadě případů instalovat bez jasných pravidel, přičemž lze předpokládat, že komerční zájmy výrobců dostanou přednost před bezpečností provozu jejich bateriového systému.

Bateriové systémy samy o sobě nebezpečné nejsou. Jako u každého jiného spotřebiče je ale třeba dbát na správnou instalaci a údržbu,” říká Pavel Hrzina, expert na fotovoltaiku a obnovitelné zdroje z ČVUT Praha, Fakulty elektrotechnické.

Solární asociace proto ve spolupráci s asociací pro akumulaci a baterie AKU-BAT, hasičským záchranným sborem a  experty z Fakulty elektrotechnické a Univerzitního centra pro energeticky efektivní budovy ČVUT Praha vydává publikaci s názvem „Požární rizika bateriových systémů a doporučení jak se jim vyhnout, platná (nejen) pro systémy domácích baterií". Ta představuje základní bezpečností pokyny pro prevenci vzniku požárů a pokyny pro hašení bateriových systémů.

Otázku bezpečnosti uživatelů považujeme za klíčovou, proto jsme se rozhodli přispět k větší osvětě a zvýšit tak požární bezpečnost domácností, které jdou naproti moderním trendům v energetice a chtějí být soběstačné,” říká ředitelka Solární asociace Veronika Šilhová.

S obsahem brožury se na odborném semináři již seznámily instalační firmy, které jsou členy Solární asociace a jejichž seznam je pro veřejnost k dispozici na mapě doporučených instalačních firem https://www.solarniasociace.cz/cs/pro-verejnost/seznam-instalacnich-a-servisnich-spolecnosti

Posláním Solární asociace je sledovat novinky a trendy v oblasti solární energetiky a ve spolupráci s předními českými odborníky tyto informace předávat svým členům,” dodává Šilhová.

Instalační firmy v řadách našich členů se proto aktivně zapojují do odborných pracovních skupin a předávají si cenné informace, aby byli vždy napřed ve vývoji a zákazníkům dodali nejlepší a nejbezpečnější technické řešení,” říká.

Pravidla pro umístění bateriových systémů v domácnostech nejsou pro Českou republiku jednoznačně určena souborem technických předpisů a nařízení. I přesto lze bateriové systémy instalovat s ohledem na požární bezpečnost za předpokladu dodržení několika základních obecně platných pravidel pro umístění elektrických zařízení,“ říká autor studie Pavel Hrzina.

Během instalace bateriových úložišť pro domácnosti je nutné dodržovat návody a instalační a provozní pokyny výrobců, které v případě problémů nedovolí rychlý rozvoj požáru.

Jedná se například o teplotní rozsah okolí, včetně dodržení minimální vzdálenosti od okolních předmětů, v případě venkovního umístění UV odolnost všech částí systému a ochrany před vnějšími vlivy, například možným mechanickým poškozením, zákaz instalace do stropních konstrukcí, na střechy budov, do vlhkých míst, míst s výskytem hořlavých materiálů a s možností kontaminace spodních vod, obtížně přístupných míst a podobně. Instalace je možná v garážích, skladovacích prostorech, vyhrazených místnostech pro baterie nebo na verandách.

Protipožární brožura je k dispozici široké odborné veřejnosti na webových stránkách Solární asociace zde.

ilustrační foto/flickr

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA