2/2023

Evropský týden mobility se zaměří na chytrá řešení dopravy prostřednictvím sdílené ekonomiky

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Evropský týden mobility se zaměří na chytrá řešení dopravy prostřednictvím sdílené ekonomiky

Evropský týden mobility je každoroční kampaní o udržitelné městské mobilitě, organizované s podporou Evropské komise.

Znečištění ovzduší v sídlech s významným přispěním dopravy představuje zdravotní riziko a podílí se na vzniku řady vážných chronických onemocnění. Koncentrace aerosolových částic v městském ovzduší byly v roce 2016 jednou z příčin zhruba čtyř tisíců předčasných úmrtí.

Z hlediska jejich vlivu na lidské zdraví se jako nejproblematičtější jeví jemné prachové částice, které díky své velikosti pronikají až do plicních sklípků. Na ně se mohou vázat polycyklické aromatické uhlovodíky – zejména benzo(a)pyren, který má prokázané karcinogenní účinky.

Zahuštěnost dopravy v ČR dokládají i údaje Ústředního automotoklubu ČR a Českého vysokého učení technického v Praze, z nichž vyplývá, že každého řidiče vyjde postávání v dopravních zácpách ročně bezmála na devatenáct tisíc korun. V roce 2015 způsobilo čekání v kolonách české ekonomice ztráty ve výši 118 miliard korun.

Podle Evropské komise dopravní zácpy představují pokles HDP až o 1 %. Na hektičnosti dopravy v ČR se podílí i fakt, že od roku 1993 u nás vzrostl počet osobních vozidel téměř dvojnásobně (dle dat z poslední studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí, kterou pro MŽP každoročně zpracovává Centrum dopravního výzkumu).

Na podporu osvěty čisté mobility na území statutárních měst vyhlásilo MŽP tento měsíc další výzvu ve výši 20 milionů korun. Podpořit má komplexní projekty, které rozšíří znalosti široké veřejnosti o problematice dopadů automobilové dopravy a možnostech řešení, které povedou ve svém důsledku ke zlepšení ovzduší a kvality života v dané lokalitě, potažmo v celé České republice.

Projekty se musí komplexně věnovat osvětě v problematice mobility v jedné z vymezených lokalit České republiky a akcentovat důležitost využívání všech dostupných forem ekologicky šetrné dopravy, tzn. veřejné dopravy, vozidel s alternativním pohonem (elektro, plug-in hybrid, klasické hybridy, vodík, CNG/LNG, LPG atd.), cyklistiky a pěšího způsobu mobility.

Kromě toho MŽP v termínu Evropského týdne mobility vyhlašuje výzvu na podporu bikesharingu a na podzim 2017 chystá další dotace pro obce a kraje na nákup aut s alternativním pohonem.

Letošní Evropský týden mobility[1] s heslem Sdílením vpřed! představuje nový koncept - změnu přístupu k dopravě s cílem dosáhnout čistšího ovzduší bez škodlivých emisí. Vše je založeno na principu, že pokud můžeš jít pěšky, jdi pěšky. Pokud je výhodnější dopravit se na kole, jeď na kole. Pokud je k dispozici městská hromadná doprava, využij ji.

Pokud už musíš jet autem, zkus auto s alternativním pohonem. Pokud preferuješ auto, zamysli se nad tím, jestli se ti vyplatí ho vlastnit. Čistá mobilita zvyšuje kvalitu života obyvatel zejména ve městech a velkých aglomeracích, snižuje zdravotní rizika plynoucí z dopravy a v neposlední řadě přináší i řadu ekonomických výhod.

V případě, že budeme využívat mobilitu sdílenou, čeká nás výhod ještě víc. Kromě pozitivního vlivu na životní prostředí tak lze snížit náklady na dopravu a ušetřit čas.

K dnešnímu dni je do ETM přihlášeno celkem 26 měst z České republiky a 2180 měst po celém světě. Mezi tradičně nejaktivnější země patří Rakousko, Španělsko a Maďarsko. Konkrétní přehled najdete zde.

V mnohých českých městech bude během posledního dne ETM nazvaného „Den bez aut“ MHD zdarma. Po celou dobu trvání akce má také mnoho z nich připravený atraktivní program pro širokou veřejnost. MŽP pro tyto akce připravilo propagační předměty. Více informací k programům jednotlivých měst najdete zde.

Poznámky:

[1] Historie ETM:

V roce 2000 iniciovala Evropská komise Evropský den bez aut (EDBA) a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce se pořádá ve stálém termínu, kterým je 22. září.

Kampaň se snaží upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budování cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.

V roce 2002 byl jednodenní Evropský den bez aut poprvé rozšířen na celotýdenní kampaň s názvem Evropský týden mobility (ETM) probíhající od 16. do 22. září. V rámci ETM městské úřady realizují široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy. Zaměření každého ročníku kampaně souvisí vždy s hlavním mottem.

V ČR jsou obě kampaně realizovány od roku 2002 a převážnou část aktivně zapojených měst a obcí tvoří členové Národní sítě zdravých měst ČR. Účast v kampaních je otevřena všem městům, obcím i regionům, které mají o problematiku udržitelné dopravy zájem.

Municipality mohou dle svých kapacit realizovat kampaň ETM v plném celotýdenním rozsahu nebo se rozhodnout pouze pro realizaci jednodenní kampaně EDBA.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP