1/2024

Evropská legislativa v oblasti energetiky

| autor: MPO0

Evropská legislativa v oblasti energetiky

Legislativa Evropské unie je stále nedílnou součástí českého právního řádu. Iniciativu v oblasti nových legislativních návrhů má Evropská komise (EK), proto je důležité sledovat již pracovní programy EK, ve kterých představuje své priority pro nový rok. Pracovní program na rok 2018 představila EK 24. října 2017 a můžete jej nalézt v anglickém jazyce.

V oblasti energetiky je stále velice aktuální balík legislativních návrhů, který EK prezentovala v říjnu 2016 a nazvala jej Čistá energie pro všechny Evropany. Veškeré informace k této iniciativě jsou k dispozici v anglickém jazyce.

Jedná se o osm legislativních návrhů, přičemž čtyři z nich se věnují otázce nového uspořádání trhu s elektřinou, další potom otázce podpory obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, energetické náročnosti budov a správě energetické unie.

Všechny návrhy jsou tématem diskusí v Radě EU, a to konkrétně v Radě pro energetiku. Hlavní debaty probíhají pravidelně na pracovní úrovni, kde se precizuje a modifikuje text legislativních návrhů tak, aby byl přijatelný pro všechny (nebo alespoň většinu) členské státy. 

Během prvního půlroku 2017, pod maltským předsednictvím, bylo dosaženo obecného přístupu (tj. shody všech členských zemí) u návrhů k energetické účinnosti a k návrhu energetické náročnosti budov.

Velmi intenzivní jednání stále probíhají ke všem zbývajícím legislativním návrhům, přičemž snahou současného, estonského předsednictví je dosažení obecného přístupu k návrhu na správu energetické unie a návrhu k podpoře obnovitelných zdrojů na prosincové Radě pro energetiku. Postupné úpravy návrhů v rámci Rady lze sledovat na těchto webových stránkách

Jde o veřejně přístupný registr projednávaných návrhů, které lze dohledat jednoduchým zadáním klíčového slova. Je však třeba upozornit, že ne všechny dokumenty jsou k dispozici v češtině.

Legislativa EU se však netvoří pouze na půdě Rady, ale také na půdě Evropského parlamentu (EP), který je spolu tvůrcem legislativy EU. Všechny výše zmíněné legislativní návrhy se tak v současné době projednávají také v rámci Evropského parlamentu.

Poslanci EP se do tvorby legislativy zapojují prostřednictvím předkládání pozměňovacích návrhů. Nutno podotknout, že k aktuálním návrhům jich mnohdy bylo přes 1000. Také EP má k dispozici veřejně dostupný registr pro vyhledávání projednávaných návrhů, nalézt jej můžete zde.

Legislativa EU, která byla přijata jak Radou EU, tak EP je zveřejněna v Úředním věstníku. Seznam aktuálně platné sekundární legislativy EU v oblasti energetiky naleznete v anglickém jazyce v příloze nebo zde.

Přilohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP